תקופת הברזל 2. נתגלו שרידי שמונה קירות ומיתקן עגול על גבי רצפה. רוב הממצא הקרמי היה סירי בישול עם דופנות מזוות וקנקנים בעלי צוואר מרוכס המתוארכים למאות הי'–הט' לפסה"נ.

 

התקופה הפרסית המאוחרת–ההלניסטית הקדומה. נתגלו שני קירות שיצרו פינה וביניהם קטע של רצפת אבן ועליה שברים של קנקנים דמויי שק.

 

התקופה הרומית. נמצאה פינה של חדר בנוי היטב עם רצפת עפר כבוש. מתחת לרצפה נמצאה קרמיקה המתוארכת למאות הב'–הג' לסה"נ ובה קערות מטיפוס כפר חנניה וקנקנים דמויי שק. הקרמיקה שעל גבי הרצפה תוארכה למאות הד'–הה' לסה"נ ובה קערות מטיפוס כפר חנניה, סירי בישול וקנקנים דמויי שק.

 

התקופה הביזנטית–האסלאמית הקדומה. הובחנו שני שלבי יישוב, זה על גבי זה. שלב א' כלל קירות, רצפות אבן ותשתית של רצפת פסיפס שמתחתיה נמצאו 11 מטבעות שחוקים, שבעה מהם תוארכו למאות הה'–הו' לסה"נ.שלב ב' כלל קירות ורצפת אבן. רוב הקרמיקה משני השלבים היתה  רומית מאוחרת אדומה מיובאת, טסים וקנקנים מעוטרים, שתוארכו למאות הו'–הח' לסה"נ.