ערמות של אבנים מסוקלות. נחפרו שלוש ערמות של אבנים מסוקלות (L5 ,L2 ,L1). האבנים נערמו על משטחי סלע לא מפולסים. בחפירה של ערמה 2 (איור 2) התגלו כמה שברי גוף של כלי חרס מן התקופה ההלניסטית.

 
ספלולים. ממזרח לערמה 1 התגלו שני ספלולים צמודים זה לזה חצובים במשטח סלע
(L3; איור 3), האחד גדול (0.4 מ' קוטר, 0.17 מ' עומק), ובמרכזו חצוב שקע קטן עמוק יותר, והאחר קטן (0.1 מ' קוטר). מצפון-מזרח לשני הספלולים התגלה ספלול נוסף (L4; קוטר 0.3 מ', עומק 0.2 מ'; איור 4), החצוב בקצה של גוש סלע.
 
מדרגות עיבוד. בראש השלוחה במרכז שטח ובו אדמת סחף רבה ומעט טרשים, מצפון-מזרח לערמה 2, נחפר קיר של מדרגת עיבוד ארוכה (W100; איור 5), הנמשכת אל מחוץ לשטח החפירה. חלק אחר של המדרגה נחפר בעבר (ר' חדשות ארכיאולוגיות 122). בחפירת המדרגה (L6) לא התגלה כל ממצא. במרחק של כ-1 מ' מדרום-מערב לערמה 5 נחפר קיר של מדרגת עיבוד נוספת (W101), קצרה. בחפירה (L7) התברר כי הקיר מונח על הסלע; לא התגלה כל ממצא.
במדרון המזרחי של השלוחה נחפרו 15 קירות של מדרגות עיבוד, שנבנו ברובם על הסלע באבני גוויל גדולות ובינוניות והשתמרו לגובה של 1–4 נדבכים (109–W210–214 ,W100). במקומות שבהם היו שקעים בסלע נבנה נדבך יסוד מאבני גוויל קטנות ועליו הושתת קיר המדרגה. שמונה מקירות המדרגה נבנו בכיוון כללי דרום-מזרח–צפון-מערב, ואילו שניים מקירות המדרגה (W108 ,W107) נבנו בכיוון כללי דרום-מערב–צפון-מזרח. חלק מקירות המדרגה נבנו בקצה מדרגת סלע (איור 6) והאחרים נבנו על משטחי סלע משופעים. הקיר של מדרגה 210 יוצא דופן. הוא נבנה בקפידה במעלה המדרון, בכיוון צפון–דרום, באבני גוויל גדולות, שהונחו על שני נדבכי יסוד שנבנו באבני גוויל קטנות סדורות בשלוש שורות מקבילות; הוא נמשך אל מחוץ לתחום החפירה. חלקו הדרומי של הקיר מכוסה בשפכים בני זמננו, ובחלקו הצפוני הוא ניגש אל קיר מדרגה 212. גם בחלקו האחורי של קיר 210, הפונה למערב, נבנו שתי שורות של אבני גוויל קטנות, בדומה לאבנים ביסוד הקיר. לא ברור מדוע בנייתו של קיר מדרגה 210 שונה מהבנייה של יתר קירות המדרגה. יתכן כי מדרגת העיבוד שקיר 210 תוחם נרחבת ועל כן היה צורך בבניית קיר יציב יותר. בחפירת ארבעה מקירות המדרגה (W210 ,W109 ,W108 ,W103) התגלו שברי גוף של כלי חרס מן התקופה ההלניסטית. 
 
המספר הרב של מדרגות העיבוד מלמד על ההיקף הנרחב של החקלאות שהתקיימה באזור. בחפירות שנערכו בקרבת מקום (הרשאה מס' 4876-A) התגלו מתקנים חקלאיים וקברים מן התקופה ההלניסטית. אפשר שהממצא הקרמי המועט מן התקופה ההלניסטית שהתגלה בחפירות מלמד כי קירות המדרגה נבנו בתקופה זו.