בשתי עונות החפירה נחשפו בשטח כולל של כ-1000 דונם מחצבות רבות (121; איורים 1, 2), המשתרעות על שטח רב, חציבות במחשופי סלע (11), מערות קבורה חצובות מהתקופה הרומית (16; רק החצרות והחזיתות נחפרו; איורים 3–5), מערות ששימושן לא ברור (7), בורות מים (3), כבשני סיד (3; איורים 6, 7), כבשן קרמיקה (1), מתקנים לתעשיית שמן (28; איורים 8, 9), בהם שניים גדולים במיוחד, גתות בגדלים שונים (11; איור 10), קיר תמך של דרך רומית, מדרגות עיבוד וערימות של אבנים מסוקלות. כן לוקטו חרסים ופריטי צור רבים המתוארכים ברובם לתקופות הניאוליתית, הכלקוליתית, הברונזה התיכונה 2, הברזל 2, הפרסית וההלניסית. בחפירות תועד ריכוז גדול של מתקנים לעיבוד תוצרת חקלאית, בעיקר שמן זית, וכן של מחצבות אבן. נראה ששטחים אלה היו אזור חקלאות ותעשייה של היישוב הנרחב ששכן על הגבעה ממזרח לחפירות. מערות הקבורה שתועדו בשטח וחציבתן הטובה מלמדות שבאזור שכנה בתקופה הרומית אוכלוסייה אמידה.
בעונת החפירות השנייה נפתחו חמישה שטחים (20×20 מ' כל אחד) במטרה ללקט את כל פריטי הצור על פני השטח. בפריטים שלוקטו להבים, גרעיני להבונים, נתזים משובררים וכן ראש חץ מטיפוס 'חוד חיאם' שבור. נוכחותם של להבים בעיצוב דו-פני, גרעיני להבונים וחוד חיאם מתארכים את המכלול לתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית

(PPNA).