נפתחו ארבעה ריבועים (4×4 מ' כל אחד) ממזרח וצמוד לחפירה קודמת (חדשות ארכיאולוגיות קז). בשלושה ריבועים (L15–L13; איור 1) נחשפה שכבת אדמה שהכילה מעט שברי כלי חרס מתקופת הברזל. בריבוע אחד (L10) התגלו רק שרידים בני ימינו.