לאורך המדרונות הצפוני והצפוני-מערבי של האתר נמצאו שרידיה של דרך עתיקה המקשרת בין חורבת שר לח' אום אל-עומדאן ממזרח. הדרך תחומה בשתי שורות מקבילות של אבני שדה. בצילומי אוויר ניתן להבחין בשני קטעי דרך נוספים, האחד מדרום לחורבת שר והשני בראש הגבעה.

 

על הגבעה ממזרח ליישוב נמצאו כמה מתחמים מוקפים גדר אבן ובתוכם מספר גדול של מיתקנים קדומים. את רוב השטח מכסה מתחם מגודר אבן שמתארו מלבני (כ-100X230 מ'). מצפון למתחם וצמוד לו נמצאו עוד שבעה מתחמים מלבניים קטנים יותר (50X120 מ' בממוצע). על פני הסלע בתוך המתחמים סימני חציבה וכן עשרות גלי אבן שהונחו על הסלע הטבעי. גודל ומתאר הגלים אינו אחיד: חלקם מתנשאים לגובה רב והאבנים שרוכזו בהם הונחו בקפידה כדי למנוע את התמוטטותם; חלקם ערמות אקראיות וחסרות סדר. נמצאו ארבע שומרות בנויות בנייה יבשה ולהן גרמי מדרגות המובילים לראשן (איור 3). נמצא גם מבנה מלונה ששרד עד לגובה משקוף הדלת. ייתכן שמתחת לחלק מגלי האבנים טמונים מבנים חרבים נוספים.

 

בשטח המתחמים נמצאו שתי מערות עם פתח חצוב ושתיים עם פתח טבעי. בקדמת המערות הובחנו קירות אבן קטנים שנבנו לשם הכשרת המערה לפעילות אנושית. מערות חצובות וטבעיות נוספות וסימני חציבה רבים נצפו לאורך המדרונות מצפון-ממזרח ומדרום.

 

נמצאו מתקנים חקלאיים: תשע גתות ושישה בורות מים פזורים בכל חלקי הגבעה. קירות טרסה עם יותר מנדבך אחד הובחנו רק במדרון המערבי.

 

תוצאות הסקר מלמדות כי אזור המגורים העיקרי היה באוכף המערבי, צמוד לערוץ קטן. ראש הגבעה ממזרח והמדרון המערבי שלה שימשו בעיקר לפעילות חקלאית. בחלקים האחרים של הגבעה נמצאו בעיקר מיתקנים חצובים שאולי שימשו את תושביהם של אתרי יישוב סמוכים כמו אום אל-עומדאן מצפון-מזרח או חורבת בית-שנה מדרום-מערב.