נאעורה

משה הרטל
07/09/2010
דוח סופי

בחודשים ינואר-פברואר 2009 נערכה חפירת בדיקה בנאעורה (הרשאה מס' 5587-A; נ"צ 237190/724536), לקראת הרחבת ביתו של ר' חומוס. החפירה, מטעם רשות העתיקות, נוהלה על ידי מ' הרטל, בסיוע צ' הורוביץ.

באתר נוצקו יסודות מבנה ללא בדיקת חתכים כמתחייב. בבדיקת החתכים שבחפירת היסודות התגלו חרסים מהתקופה האסלאמית הקדומה וקטע של רצפה (?). בעקבות הבדיקה נחפרו ריבוע וחצי במחפרון בין היסודות. בחתכים הובחנו שתי שכבות של מילוי. עד לעומק של מטר אחד מתחת לפני השטח הובחן מילוי של אדמת גן ללא ממצא. מתחת למילוי זה הובחנה שכבה של שפכים (כמטר עובי ויותר), שהכילו אבני בנייה רבות, אדמת תל, ניילון ונעלים ישנות, המלמדים כי המילוי הונח בימינו. מילוי זה מונח ברוב השטח על סלע אם. בכמה מקומות התגלה מילוי של אדמה שמעורבים בה חרסים מעטים מהמאות הט'–הי' לסה"נ. המילויים התמוטטו לתוך החפירה והיוו סיכון בטיחותי, ולכן הוחלט לא לערוך חפירה ידנית בשטח זה. כתוצאה מכך נחפר במחפרון שטח (3×5 מ') מחוץ לתחום המבנה. גם כאן, בדומה לחפירה בין יסודות המבנה, התגלו שתי שכבות מילוי ללא חרסים, העליונה של אדמת גן והתחתונה של אדמת תל ואבני בנייה. השכבה התחתונה מונחת על הסלע.

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version