שטח A (איור 2). בשוליים הדרומיים של הכבישנחפר שטח סלעי (כ-400 מ"ר), ונחשפו מתקנים שמתארם אינו סדור ומערת קבורה. דומה שמתקנים אלה הם חללים טבעיים שהורחבו בחציבה והוסדרו לשימוש למגוון מטרות. המתקנים נמצאו מכוסים באדמה שמעורבים בה אבנים קטנות ומעט חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית. בחלק מן המתקנים נמצאו שברי כלי חרס מתקופת הברונזה הקדומה 4: קערות (איור 1:3, 2), פערור (איור 3:3) וקנקנים (איור 4:3–7); אחד הקנקנים נושא על דופנו עיטור חבל (איור 6:3) ואחר עוטר בזיז ובשני פסים חרותים מקבילים (איור 7:3). דומה כי ממצא זה מתארך את השימוש במתקנים. להלן תיאור המתקנים ממזרח למערב.

במזרחו של השטח נחשף מתקן (L22; ריבוע 3/A; איור 4), הכולל שני אגנים רבועים, הסמוכים זה לזה, ותעלה (0.3 מ' רוחב) המחברת ביניהם.
שני מתקנים (L26 ,L12) נמצאו בריבוע 4/A. בדופן הצפונית-מערבית של מתקן 12 הובחנו סימני חציבה. על רצפת המתקן נמצא מטבע ברונזה משנת 31/2 לסה"נ (ר"ע 143483). מחוץ למתקן וצמוד לו נמצא בסיס קנקן מתקופת הב"ק 4 תקוע בשקע מוארך. מתקן 26 הוא בור חרוטי (0.96 מ' קוטר; איור 5) המחובר במזרח לבור מלבני חצוב (0.6 מ' עומק). במדרגה שהובילה לבור נמצא ספלול. 
בשלושה מתקנים אמורפים (L30 ,L27 ,L23; ריבועים 4–3/A1–B) ניכרים סימני חציבה בצדי הסלע. המילוי במתקנים הכיל חלוקי נחל וחרסים קטנים מתקופת הב"ק 4. 
בריבוע 3/B נחשפו מתקן (L10; קוטר 1.1 מ', עומק 1 מ') ומתקן המורכב משני חללים צמודים (L18): חלל מערבי סגלגל (כ-0.7 מ' עומק) שחתכו דמוי משפך, וחלל מזרחי רדוד (0.4 מ' עומק) שדופנו הצפונית הרוסה. שני החללים קשורים במעבר מפולש (0.28 מ' רוחב).
בריבוע 4/C נתגלה פתח מקומר (0.65 × 0.80 מ'; איורים 2: חתך 1–1; 6) של מערת קבורה (L16). אל חדר הקבורה הובילו שלוש מדרגות חצובות שכוסו באדמה חולית. אבן מלבנית מסותתת, שהותאמה לפתח המערה, נמצאה על גבי השכבה החולית מעל הפתח ולידו. חדר הקבורה (1.70 × 3.25 מ') היה מלא באדמה באזור הפתח. בכל אחת משלוש דופנותיו נמצאו שני כוכים שנחצבו בניצב להן. ייתכן שהיה כוך נוסף בדופן המערבית שנותרה מכוסה באדמת סחף. תקרת הכוכים מעוגלת וגובהם אחיד (0.9 מ'; איור 7). על רצפתם נמצאו עצמות אדם לא בארטיקולציה. בחדר הקבורה נמצאו שברים מעטים של קנקנים מצולעים (איור 9:3).
במתקנים נוספים שנבדקו בריבועים 4–3/CD לא נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים.
 
שטח B (איור 8). בשוליים הצפוניים של הכביש נחפר שטח החופף בחלקו לחתכי הבדיקה ממרס–אפריל 2012. נחשפו שתי מחצבות, מערת קבורה ומתקנים.
במחצבה המזרחית (L40) מצביעות תעלות חצובות (כ-7 ס"מ רוחב, כ-5 ס"מ עומק) על הוצאתן של לפחות שלוש אבנים. שני שקעים מלבניים (0.2 מ' עומק) חצובים זה ליד זה מדרום לתעלות.
במחצבה המערבית (L41; איור 9) נחצבו בגוש סלע (2.8 × 3.5 מ') תעלות (5–7 ס"מ רוחב, 5 ס"מ עומק) המקיפות תשלילים של לפחות חמש אבנים מלבניות (0.5 × 1.1 מ'). בקצה המערבי של המחצבה נתגלה מתקן עגול חצוב בסלע (L47; קוטר 0.8 מ', עומק 0.6 מ') שדופנותיו ישרות. חלקו העליון מוקף בתעלה המאפשרת הנחת מכסה. במתקן מילוי אדמה שהכיל מעט חרסים מן התקופה הרומית.
מדרום למחצבה 41 וצמוד לה נתגלה חדר מבוא של מערת קבורה (L42; מידות 2.2 × 3.5 מ', 2.25 מ' עומק; איור 10) — רחבה מלבנית (1.4 × 2.2 מ') שרצפתה מפולסת וממנה יורדות מערבה שש מדרגות חצובות (0.35 מ' רוחב ממוצע, 0.3 מ' גובה ממוצע). בדופן הצפונית של חדר המבוא פתח כניסה מקומר (0.7 × 0.9 מ'; איור 8: חתך 2–2) לחדר קבורה שלא נחפר. הפתח נמצא סתום באבן מלבנית שהוזזה מאתרה במהלך החפירה. לצד הדופן המזרחית של חדר המבוא נתגלתה באתרה אבן גולל (1.1 מ' קוטר) ניצבת בפינה הדרומית של גומחה חצובה וכנראה חוסמת פתח כניסה לחדר קבורה נוסף. פני האבן מעוטרים בתעלה טבעתית רדודה (איור 8: חתך 1–1).
במדרגה התחתונה של משטח סלע מדורג נחצב מתקן סגלגל (L43; מידות 0.70 × 1.15 מ', 1 מ' עומק; איור 11) שדופנותיו ישרות ורצפתו מפולסת. מילוי האדמה במתקן הכיל שברי סיר בישול מסוף התקופה הרומית (איור 8:3).
מתקן נוסף התגלה ממערב למתקן 43 – שקע מעוגל (L45; קוטר מרבי 2.65 מ', עומק 0.5–0.7 מ') שדופנותיו ישרות ורצפתו מפולסת בקפדנות. פני הסלע שבורים מעל המתקן וסביבו, ואפשר להניח שבעבר המתקן היה עמוק יותר.  
 
בחפירה נתגלו מתקנים ששימשו בתקופת הברונזה הקדומה 4. המתקנים נפגעו עם הזמן מבליה טבעית של הסלע, וקשה להבין את אופן השימוש בהם. מתקנים אחרים ומחצבות שתוארכו על סמך הממצא הקרמי לתקופה הרומית מעידים שהשטח שימש בתקופה זו לתעשייה ולחקלאות. את שתי מערות הקבורה אפשר לשייך לנקרופוליס שהשתרע בין חורבת כוסית לבאקא אל-ע'רביה (גורזלזני ועודה 2007).