ירושלים, שיכוני נוסיבה

לטיציה ברדה ודנית לוי
25/08/2010
דוח לארכיון

בחודש נובמבר 2008 נערך סקר ארכיאולוגי בירושלים, בשיכוני נוסיבה שבבית חנינה (רישיון מס' 15/2008-S; נ"צ 22099-159/63815-905) לקראת הכנת תוכנית מתאר. הסקר, מטעם רשות העתיקות, נערך על ידי לטיציה ברדה ודנית לוי.

בשטח שנסקר לא נמצאו שרידים ארכיאולוגיים.

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version