החפירה התמקדה בריבוע אחד, שבו נחשף חלק מבור (0.9 מ' קוטר; איורים 1, 2) שהכיל שברי כלי חרס מן התקופות ההלניסטית והרומית הקדומה. חלקו העליון של הבור חפור אל תוך אדמת חרסית כהה ומדופן באבני שדה במגוון גדלים. חלקו התחתון מנצל שקע טבעי בסלע הגיר. במילוי שבתוך הבור הובחנו שתי שכבות: העליונה (L104) הכילה עפר אדמדם ושברים רבים של כלי חרס; התחתונה (L109), אשר נחתמה בחומר גירני מפורר, הכילה אפר מעורב בשברי חרס רבים. שברי הגוף מן השכבה התחתונה נמצאו מעוותים; ניכר בהם כי נפגמו משרפה עזה. נראה כי הבור שימש להשלכת פסולת של כבשן בית יוצר סמוך. ממצא כלי החרס בבור כלל קערות (איור 1:3), קדרות (איור 3:3–5), סירי בישול (איור 6:3), קנקנים (איור 7:3) ופכים (איור 9:3), שזמנם התקופות ההלניסטית והרומית הקדומה, עדות לפרק הזמן הארוך שבו היה הבור בשימוש; קערה (איור 2:3) וקנקן (איור 8:3) מתקופות אלו נמצאו גם בשכבת המילוי שחתמה את הבור (L101).

 
לצד הבור מצפון נראה שקע עגול בסלע הגיר (L110), שהכיל מצבורים משוכבים של אבנים וחרסים. ייתכן ששקע זה שימש כבשן, אך בשל שיקולי בטיחות הוא לא נחפר.