שטח F1. בשוליים המערביים של הגבעה, בין שתי מדרגות עיבוד התגלו שני קירות
(W4 ,W3; איור 1). קיר 4 נבנה מאבני גוויל גדולות שהונחו ברישול זו לצד זו. צדן הדרומי של האבנים הונח על משטח סלע חשוף (לוקוס 16) וצדן הצפוני מעל שקע בסלע (לוקוס 17) שמולא באבני שדה קטנות ובינוניות. קיר 3 נבנה משתי שורות אבנים. השורה המערבית עשויה מאבני גוויל גדולות שהונחו ברווחים של עד 0.3 מ'. השורה המזרחית בנויה אבנים מהוקצעות בגודל בינוני שהונחו בקפדנות זו לצד זו. חלקו הדרומי של הקיר נסמך אל סלע גבוה וחלקו הצפוני נשען על מילוי אבני שדה בינוניות וקטנות (לוקוס 18). נתגלו מעט שברי כלי חרס שחוקים מן התקופה הביזנטית.

 

שטח F2. נפתחו שני ריבועי חפירה במערה טבעית (איור 2). ריבוע אחד בשולי פתח המערה במערב, חלקו תחת תקרת המערה. מתחת לפני השטח נתגלה רובד עבה של אפר כהה (לוקוס 12, כ-0.5 מ') ומתחתיו ועד לסלע הטבעי רובד  של אדמה בהירה (כ-0.8 מ'). בשני הרבדים נתגלו אבנים בגודל בינוני פזורות או מוערמות. הריבוע השני במרכז החצר שלפני המערה ניגש עד לשוליה המזרחיים של המערה. נתגלתה בו שכבת אפר דקה ובה אבנים קטנות שרופות. מתחת לרובד זה נתגלה קיר רחב (W5) הבנוי שלוש שורות של אבנים בינוניות. שתי השורות הקיצוניות בנויות בסדר ואילו השורה האמצעית משמשת מילוי. על גבי הסלע שנחשף מצפון לקיר נראים סימני שרפה, כנראה תוצאה של פעילות כבשן סיד או מפחמה. הסלע מדרום לקיר גבוה ועליו אדמה אדמדמה (לוקוס 14) שנתגלו בה מעט שברי כלי חרס שחוקים מן התקופה הביזנטית.

 

שטח F3. נפתח ריבוע חפירה בפינה שיצרו שתי מדרגות עיבוד (W2 ,W1, איור 3). קיר 1 נבנה מאבני שדה גדולות. חלקו המזרחי הושתת על גבי סלע גבוה וחלקו המערבי על מילוי של אבנים קטנות שנועד לפלס את הסלע. בחלקו הצפוני שלוש שורות אבני שדה ובחלקו הדרומי שורה אחת. קיר 2 נבנה מאבני שדה גדולות שביניהן רווחים קטנים. באדמה האדמדמה שבין שני הקירות (לוקוס 11) נתגלו מעט שברי כלי חרס שחוקים מן התקופה הביזנטית.

 

שטח F4. צפונית-מערבית למערה נתגלה קבר ארגז שנחצב בקפדנות בצדו הצפוני וברשלנות שעיוותה את צורתו בצדדיו האחרים. הקבר נחפר בחלקו עד לגילוי עצמות אדם.