בשטח שמצפון-מערב ומצפון-מזרח לקיבוץ נמצאו טרסות חקלאיות משני סוגים: טרסות שנבנו במדרון הגבעה ושימשו לפילוס שטחים חקלאיים וטרסות שסכרו ערוצי נחלים (איור 1). הטרסות והסכרים נבנו מאבני שדה גדולות (0.5×1.0 מ') לגובה של נדבך אחד או שניים.    

ממערב לשער הכניסה לקיבוץ נחשף בור מים חצוב (איור1:1).
מצפון-מערב לקיבוץ נמצאה מערה שפתחה פונה מערבה (איור 2:1) ובית חווה (איורים 3:1, 2) שבו חצר מלבנית תחומה בגדרה היקפית. בגדרה שני פתחים בקיר הדרומי החיצוני המוליכים לתוך החצר. בחלק הפנימי של החצר, צמוד לקיר המערבי נבנה חדר מלבני, אולי בסיס מגדל. בית החווה נבנה מאבני שדה המשולבות בגזית והשתמר לגובה של כמטר אחד. מחוץ לבית החווה, ממזרח וממערב ניתן להבחין בשרידי קירות שמתארם עגול, ייתכן שרידי מבנה נוסף או חלק ממבנה גדול יותר. על פי הממצא הקרמי נראה שיש לתארך את המבנה לתקופה האסלאמית הקדומה (המאות הח'–הט' לסה"נ).
נסקר שוב קטע של דרך רומית הנושקת לקיבוץ ממזרח (כ-6 מ' רוחב; איור 4:1), תחומה בשוליים בנויים אבני שדה. לרוחב הדרך מדרגות מעטות, הבנויות קירות חוצים שנתמכו במילוי. המרחק בין המדרגות משתנה בהתאמה לשיפוע פני השטח (איור 3). בקטע הדרך שמצפון-מזרח לקיבוץ התגלה מגדל רבוע (כ-5 מ' גובה; איור 5:1). כ-50 מ' מצפון למגדל התגלתה צומת (איור6:1) שממנה מסתעפת הדרך הראשית אל המגדל ואל קטע קצר של דרך המוליכה מערבה (איור 4).