בריבועים A ו-B נחשף בעומק של 1.0–1.2 מ' מתחת לשכבת פני השטח מילוי של אדמה קשה ודחוסה, המכילה אבני גוויל קטנות, שברי טיח אפור, גושי סיד, שברי שיש וחלקי פסיפס לבן (L11 ,L10; כ-0.2 מ' עובי). מתחת למילוי זה התגלה אדמה חולית בצבע חום בהיר ללא מממצאים (L16 ,L14). אדמה זו ניגשת במערבו של ריבוע A אל דופן של כבשן סיד חפור בקרקע (L18; כ-2.4 מ' רוחב חשיפה, 0.8 מ' גובה). הדופן המזרחית של הכבשן לא השתמרה, ואילו הדופן המערבית שלו מחוץ לגבולות החפירה. בתחתית הכבשן נתגלו גושי סיד לבן דבוקים לרצפה.

 
בריבועים C ו-D נחשף מתחת לשכבת פני שטח של אדמה חומה המעורבת בחצץ (1 מ' עובי) מילוי דומה של אדמה קשה ודחוסה (L13 ,L12; עומק 0.2–0.4 מ'), המכילה אבני גוויל קטנות, שברי טיח אפור, גושי סיד, שברי שיש וחלקי פסיפס לבן. במילוי זה התגלו ממצאים רבים, ובהם חרסים, מקטרות חרס המתוארכות ברובן למאה הי"ח לסה"נ (איור 3), שברי זכוכית, עצמות בעלי חיים גדולים ושני מטבעות, מן המאה הי"ד לסה"נ (ר"ע 145664) ומן המאה הי"ז לסה"נ (ר"ע 145665). מתחת למילוי זה התגלה מפלס חיים מגיר צהבהב (L17 ,L15). בריבוע C התגלה במפלס זה בור אשפה (L22; קוטר 1.55 מ', עומק 0.4 מ') שנמצא מלא באדמה שרופה, שהכילה כמות גדולה של פחם, עצמות בעלי חיים שרופות, חרסים ושברי זכוכית. בפינה הצפונית-מזרחית של ריבוע D ניגש מפלס חיים זה אל אומנה איתנה (L25), שממנה נחשף רק הפן הדרומי. האומנה נבנתה מאבנים מהוקצעות גס, ועליהן שרידי טיח אפור. החרסים במילויי האדמה שמעל למפלס חיים זה ומתחתיו (L23) מתוארכים לתקופות הממלוכית והעות'מאנית.
 
בחפירה הובחנו שני שלבים. לשלב הקדום מיוחס מפלס חיים צהבהב, אחיד בגובהו, שהתגלה בריבועים C ו-D, הניגש בחלקו הצפוני לאומנה; נחפר בו בור אשפה. נראה כי מפלס זה הוא חלק מחצר של מבנה, הנמשכת לצפון אל מחוץ לשטח החפירה. מפלס החיים מתוארך לתקופה העות'מאנית. לשלב המאוחר מיוחס מילוי של אדמה קשה, שנחשף בכל הריבועים וניגש אל דופן כבשן; הוא מתוארך על סמך מקטרות החרס למאה הי"ח לסה"נ.