הושלמה חפירתו של כבשן סיד (L10; איורים 2, 3), שנחצב בסלע גיר. במרחק של כ-30 מ' מצפון לכבשן נוקה קבר ארגז (L11; איור 4); הקבר התגלה ללא כיסוי וממצאים ונראה כי נשדד. בקרבת הקבר ממזרח נוקתה בשנית חצר (L12; איורים 5, 6), שהוגדרה בחפירה בשנת 2010 כחצר של מערת קבורה. בפינה הדרומית-מזרחית של החצרנחשפה אבן שחסמה פתח של מחילה (L13; אורך חשיפה 1.3 מ', רוחב 0.7 מ'; איור 7); תקרת המחילה מתפוררת ולכן היא נחפרה רק בחלקה. המחילה הובילה אל חלל מוארך (L14; שטח 1.5 × 3.0 מ'), שבו התגלו שברי גוף אחדים לא אינדיקטיביים של כלי חרס. בחפירה בשנת 2010 נחשף מעל החצר מבנה מהתקופה הרומית. בחצר, במחילה ובחלל המוארך לא התגלו סימנים המלמדים שהם חלק ממערת קבורה. אפשר שהמחילה והחלל שנחשפו הם חלק ממחילת מסתור שנפגעה במהלך עבודות הפיתוח במקום וזמנה כנראה בתקופה הרומית. נראה כי קבר הארגז מאוחר למחילה וזמנו אולי בתקופה הביזנטית וכי כבשן הסיד מאוחר לקבר.