השלב הקדום. נחשפו פינה של חדר (W13 ,W11B), רצפה (L114) וקיר של מדרגת עיבוד (W10B). הקירות הושתתו על אדמה סטרילית ונבנו באבני גוויל מגיר ובזלת, חלקן מהוקצעות. קירות 11B ו-13 השתמרו לגובה של שלושה נדבכים. הם דופנו באבנים קטנות בפן הפונה לפנים החדר. רצפה 114 הושתתה על אדמה סטרילית, והיא עשויה מאדמה מהודקת, מעט אבנים קטנות ומעט חרסים מהתקופה האומיית, ובהם קנקן (איור 2: 3). על הרצפה נחשפה שכבת מילוי (0.5 מ' עובי) של אבנים קטנות רבות, אפר, גושי טיח, גושי פסיפס וחרסים רבים מהתקופות הביזנטית המאוחרת והאומיית. קיר 10B השתמר לגובה של ארבעה נדבכים; הפן הצפוני של הקיר נבנה במדורג ואילו הפן הדרומי לא נחשף מכיוון שנבנה עליו קיר מאוחר. במילוי שכיסה את קיר 10B התגלו חרסים מהתקופה האומיית, ובהם סיר בישול (איור 2: 1) וקנקן (איור 2: 2).

 
השלב המאוחר. נחשפו שרידים של שני חדרים. החדר הצפוני (A) תחום בשני קירות
(W12 ,W11A; איור 3), שנבנו על שרידי הקירות מהשלב הקדום. בשלב זה הורחבו הקירות והוגבהה רצפת החדר. הקירות נבנו באבני גוויל מגיר ובזלת; קיר 11A השתמר לגובה של שני נדבכים ואילו קיר 12 השתמר לגובה נדבך יחיד. קיר 12 חותך את קירות 10B ו-11B מהשלב הקדום, והוא מושתת בחלקו הצפוני על קיר 13 מהשלב הקדום ובחלקו הדרומי על מילוי אדמה והריסות השלב הקדום. רצפת החדר (לוקוס 106) עשויה מהמילוי שהונח על רצפה 114 מהשלב הקדום, הכולל הרבה אבנים קטנות, אפר, גושי טיח, גיר כתוש וחרסים רבים מהתקופות הביזנטית המאוחרת והאומיית.
החדר הדרומי (B) תחום בשלושה קירות (W12 ,W11A ,W10A; איור 4). קירות 10A
ו-11A נבנו על קירות מהשלב הקדום, ואילו קיר 12 נבנה לראשונה בשלב זה וקישר ביניהם. קיר 10A השתמר לגובה של ארבעה נדבכים וקירות 11A ו-12 השתמרו לגובה שני נדבכים. רצפת החדר (L105) עשויה בדומה לרצפת החדר הצפוני. ברצפה התגלו חרסים מהתקופות הביזנטית המאוחרת והאומיית, ובהם קנקן מהתקופה האומיית (איור 2: 4) וכן מטבע מהתקופה האומיית (לאחר הרפורמה; מס' ר"ע 111867).