אתר התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית א'

מרבית פריטי הצור התרכזו בשטחים A ו-D.נפתחו ריבועי חפירה בהיקף כולל של 10 מ"ר בשטחים שבהם תועדה רמת צפיפות גבוהה במהלך הליקוט מפני השטח: ריבוע 1 (1×2 מ') בקצה הדרומי של שטח D על המדרון המערבי של הגבעה וריבועים 10 (2×2 מ') ו-16 (1×2 מ') מדרום-מערב לפסגת הגבעה, בחלק המזרחי של שטח A, שם הייתה צפיפות פריטי הצור הגבוהה. שני ריבועים נוספים (11, 12; 1×1 מ') נפתחו בשטח E.
בכל הריבועים נחשפה שכבה אחת של קרקע חומה כהה אחידה ומדולדלת. לא נמצאו שרידים אדריכליים או שכבה ארכיאולוגית ברורה מהתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית א'.
מכלול הצור. כמויות גדולות של בולבוסי צור בינוניים (13×15 ס"מ) מצור סנוני אפור חום מתצורת מישאש היו משוקעים בסלע הגיר הרך של הגבעה. דומה שמרבית הפריטים נעשו מבולבוסים דומים. על פי מכלול הצור (5408 פריטים), התעשייה היא נתזית. עם זאת, כל רצף ההפחתה מיוצג בשלמותו (טבלה 1). במכלול הכלים שולטים כלים דו-פניים ושבריהם (86% מהכלים).

טבלה 1. מכלול הצור (איסוף פני שטח וחפירה)

טיפוס
N
%
נתזים
2825
92
להבים
139
5
פסולת גרעין
98
3
סה"כ פסולת סיתות
3062
100
גושים
1514
70
שבבים
652
30
 סה"כ פסולת
2166
100
פסולת סיתות
3062
56
פסולת
2166
40
גרעינים
82
2
כלים
98
2
סה"כ
5408
100

מתקנים מאוחרים

גתות (F14 ,F7 ,F6 ,F4). תועדו ארבע גתות פשוטות, שלוש מהן נחפרו. לכולן משטח דריכה מרובע הנוטה לעבר בור איגום יחיד. הרצפה והקירות בבור האיגום של גת F7 היו מכוסים בטיח שהכיל שברי חרסים זעירים מהתקופה האסלאמית הקדומה.
כבשן סיד (F9). כ-30 מ' מצפון-מערב לראש הגבעה. הכבשן (3.8×4.2 מ', 3 מ' עומק) הוא בור חצוב מעוגל שתחתיתו שטוחה וקירותיו המאונכים היו מכוסים בחומר אפור – תוצר לוואי של הליך שרפת הסיד. בתחתית הכבשן תועדה שכבה עבה של אפר ושכבה של סיד לבן וגושי אבן גיר מעליה. פתח הכבשן לא אותר וכן לא נמצאו פתחי האוורור.
מערה (F3). בראש הגבעה נחשפה מערה בת ארבעה פירים ופתח כניסה צדדי (ממערב). על דופנות אחד הפירים ועל גבי קיר המערה הצמוד לו נמצאו שרידי טיח. במערה לא נמצא ממצא אינדיקטיבי.
מערה (F2). בחתך של דרך חצובה נחשף חלל סגלגל (2.3×3.0 מ', 2 מ' עומק) שלא הכיל כל ממצא מתארך.
פיר (F5, לא נחפר). פתח של פיר טבעי שאולי הוביל למערה נוספת או לבור מים.
סרקופג (F15). סרקופג חצוב (1×2 מ') שלא נותק מהסלע הטבעי.
נראה ש-F14 ו-F15 היו חלקים ממחצבה גדולה ששימשה להפקת אבני בנייה.