שכבה IV

נחשפו שרידי מבנה מגורים מהתקופה העבאסית (כ-100 מ"ר; איור 2), ובו שני חדרים
(R2 ,R1), חצר (C1) ומאגר מים (P1). המבנה נבנה באבני גזית בינוניות וגדולות מגיר. הקירות הושתתו על הסלע ועל שכבת ריבוד, ובה חרסים מהתקופות האומיית והעבאסית. על חלק מהקירות השתמרו שרידי טיח-סיד לבן. הפתח הראשי של המבנה קבוע בקיר המערבי (W20), והוא הוליך אל חדר R1. צמוד לקיר המערבי של המבנה ומצפון לפתח, נחשף גרם מדרגות, ממנו השתמרו שלוש מדרגות שנבנו באבני גיר (איור 3). גרם המדרגות הוליך אל הקומה הראשונה או אל הגג.
 
חדר R1 נחפר חלקית (4.5×9.5 מ'). קירות החדר (0.55 מ' רוחב) השתמרו לגובה מרבי של 2.14 מ'. החדר מחולק באמצעות שתי אומנות (1×1 מ', 2.14 מ' גובה השתמרות) לשני מרחבים, מזרחי ומערבי. בקיר הצפוני של החדר (W14) נקבעו שני פתחים (0.8 מ' רוחב), האחד הוליך לחצר C1 והאחר הוליך אל חדר R2 (איור 4). רצפת החדר עשויה מגיר כתוש שמעורבים בו אפר ואבנים קטנות. הרצפה הונחה על מילוי של אדמה ואבן, ובו חרסים מהתקופות האומיית והעבאסית. בפינה הצפונית-מערבית של החדר נחשפו שרידי טבון עגול (0.4 מ' קוטר), שנבנה על הרצפה.
 
חדר R2 (כ-2.2×3.3 מ'). קירות החדר (כ-0.6 מ' רוחב) השתמרו לגובה מרבי של 1.74 מ'. רצפת החדר עשויה מלוחות מסותתים היטב של אבני גיר בגודל בינוני. צמוד לקיר הצפוני של החדר (W12) נבנה על הרצפה ספסל באבני גיר (3 מ' אורך, 0.3 מ' רוחב, 0.4 מ' גובה). על הרצפה נחשפה שכבת הרס של אבנים ומעט אפר וחרסים מהתקופה העבאסית.
 
חצר C1. הקיר הצפוני של החצר (W12) הושתת על הסלע ונבנה בחלקו התחתון בניית גזית נאה ובחלקו העליון בניית גזית גסה. רצפת החצר עשויה מלוחות גדולים של אבני גיר. על הרצפה נחשפה שכבה הרס של אבנים ומעט אפר וחרסים מהתקופה העבאסית.
 
מאגר מים P1 (כ-1.7×1.7 מ', כ-5 מ' עומק). קירות המאגר הושתתו על הסלע ונבנו באבני גזית גדולות; הם השתמרו לגובה מרבי של 4 מ'. רצפת המאגר הושתתה על הסלע ועשויה מגיר כתוש. אל המאגר הוליכו שתי תעלות הזנה (0.2 מ' רוחב, כ-0.25 מ' עומק), בקירות המזרחי והמערבי. על הרצפה נחשפה שכבת סחף, ובה מעט חרסים מהתקופה העבאסית.
שכבה III
התגלה חלק ממבנה מגורים מן התקופה הצלבנית, שנבנה אל תוך מסגרת המבנה משכבה IV. המבנה כולל חצר (C2), התחומה מצפון וממזרח בשלושה חדרים (R3-5; איור 5).
 
חצר C2 (כ-4.0×4.5 מ'; איור 6) נתחמה בצפון ובמערב בקירות משכבה IV שש (ב-W20 ,W14) ובמזרח בקיר חדש שנבנה על הריסות שכבה IV (ב-W11). הפתח המערבי בקיר 14 המשיך לשמש, והוא קישר בין החצר לחדר R3. החצר רוצפה באבני גיר, שהושתתו על הריסות שכבה IV (כ-0.3 מ' עובי). בפינה הצפונית-מזרחית של החצר נחשף טבון עגול (0.6 מ' קוטר), ובו שכבת שרפה שמעורבים בה חרסים מן התקופה הצלבנית. במרכז החצר התגלה בור מים דמוי פעמון שלא נחפר (5 מ' קוטר מרבי, 7 מ' עומק). הבור חצוב בסלע וחלקו העליון מדופן באבני גיר. פתח הבור עגול (0.4 מ' קוטר, 1.6 מ' גובה), והוא מכוסה בלוח אבן רבוע.
 
חדר R3 (כ-2.2×3.3 מ'). רק הקיר המזרחי של החדר (W19) נבנה בשכבה זו, ויתר הקירות המשיכו לשמש משכבה IV. בחדר נקבעו שני פתחים, האחד בקיר הדרומי והאחר בקיר המזרחי (0.65 מ' רוחב). רצפת החדר עשויה אדמה מהודקת ומושתתת על הריסות שכבה IV (כ-0.4 מ' עובי), המכילה חרסים מן התקופות העבאסית והצלבנית.
 
חדר R4 (כ-3.3×10.0 מ'; איור 7). הקירות הצפוני והדרומי של החדר (W14 ,W12) המשיכו לשמש משכבה IV, ואילו הקירות המערבי והמזרחי (W19 ,W15; כ-0.5 מ' רוחב) נבנו בשכבה זו והושתתו על הריסות שכבה IV. בקירות הדרומי, המערבי והמזרחי נקבעו פתחים (0.65 מ' רוחב). רצפת החדר בנויה בשני מפלסים מגיר כתוש, אבנים קטנות וחרסים; הרצפה הושתתה הריסות שכבה IV. על הרצפה נחשפה שכבת מילוי של אדמה ואבנים, שמעורבים בה חרסים מן התקופות העבאסית והצלבנית.
 
חדר R5. נחשפו הקירות הצפוני והמערבי של החדר. הכניסה לחדר היתה דרך חדר R4.

שכבה II

מן התקופה הממלוכית נחשף חלק ממבנה (איור 8), שתוכניתו זהה לזה של המבנה משכבה III. נחשפו ארבעה חדרים (R6-9). בחדר R6 (כ-3.0×4.7 מ') קבוע פתח (0.75 מ' רוחב) ליד הפינה הדרומית-מזרחית. רצפת החדר עשויה מגיר כתוש ואפר (0.2 מ' עובי), והיא מושתתת על שרידי הרצפה משכבה III. בפינה הדרומית-מזרחית של החדר התגלה טבון (0.6 מ' קוטר). בפינתו הצפונית-מזרחית של חדר R8 התגלה טבון נוסף זהה.