אל-מע'ארה, יד בנימין

דלית וינבלט קראוז
24/12/2009
דוח סופי

בחודש דצמבר 1998 נערכה חפירת בדיקה בתחתית תעלה להנחת קו צינור מים ממזרח ליד בינימין (רישיון 168/1998-B; נ"צ רי"ח 184403-08/634000-05; רי"י 134403-08/134000-05). החפירה, מטעם האוניברסיטה העברית, נוהלה על ידי ד' וינבלט קראוז (מדידות, צילום וציור).

התעלה נחפרה על ידי חברת 'מקורות', ממערב לכביש מס' 3 המוביל מצומת שמשון לצומת ראם ובמקביל לו (מדרום למפגש פסי הרכבת). העבודות פגעו במרכז מחציתו העליונה של בור מים קדום שתאריכו אינו ידוע, חצוב בסלע גיר רך (איור 1). בתקופה הביזנטית שימש בור אשפה. מתארו אינו ניתן לשחזור אך ניתן להעריך כי היקפו לא עלה על שלושה מטרים. במטר וחצי העליונים של הבור נמצאו חרסים רבים ומגוונים מסוף המאה הו'–המאה הז' לסה"נ: קערות (איור 2: 6-1), קדרה (איור 2: 7), קנקנים (איור 2: 10-8), ידיות (איור 2: 11, 12), קערית (איור 2: 13), עצמות בעלי חיים גדולים, שברי זכוכית ורובדי אפר. בחצי המטר עד לתחתית הבור נמצא רק משקע חולי נקי מכל ממצא.

שני חללים סמוך לבור שנראו תחילה כשרידי מחילת מסתור התבררו ככיסים גאולוגיים, תוצאה של חלחול המים בסלע הגיר הרך.
יש להניח כי בור המים קשור לאתר העשיר הסמוך (חדשות ארכיאולוגיות 112: 123–125).
 
הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version