שטח A נמצא בתחום היישוב הקיים, בשוליה של חורבת דגש הנמצאת על גבעה מצפון ליישוב. התגלו מבנה (5), רוגם (9), קירות שדה (3, 4, 7), מדרגות חקלאיות (1, 2) חציבות (8, 10, 11) ושקע בקרקע (6), ייתכן מערה או בור מים.

 
שטח B נמצא ממערב ליישוב הקיים, על שלוחה מתונה הגולשת לדרום-מערב. התגלו שלושה בורות מים (12, 14, 17; איורים 2, 3) – ליד בור 14 יש ספלולים (איור 4), גת
(16; איור 5), ספלול גדול (19), קירות שדה (13, 15, 18) ומדרגות חקלאיות (20–23).
 
שטח C נמצא ממערב לשטח B, בשטח מיוער על המדרון המזרחי של גבעת מורן. התגלו ארבע מערות (27, 28, 36, 37) – מערות 27 ו-28 ככל הנראה מערות קבורה (איור 6), דרך עתיקה תחומה בקירות אבן העולה לכיוון חורבת מורן (29; איור 7), רוגם (25), קירות שדה (24, 26, 30, 31, 33, 35, 38) ומדרגות חקלאיות (32, 34).
 
שטח D נמצא ממערב לשטח B ומצפון לשטח C, בתחום חורבת מורן (איור 8), ובו ריכוז צפוף ומורכב של שרידים קדומים הכוללים מבנים, מערות, מחילות מסתור, בורות מים ומדרגות חקלאיות.