הסקר נערך על גבעה מצפון לכביש הגישה לבית חנינה, מצפון-מערב לתל אל-פול, כ-1.5 ק"מ דרומית לח' עדאסה (צפון). על הגבעה מחצבות רבות שחלקן נחפרו (חדשות ארכיאולוגיות 119, הרשאות מס' 4251-A ו-4458-A; איור 1).

תועדו 18 אתרים מתקופות לא מזוהות, בהם 13 מחצבות (אתרים 1, 2, 7, 12-9, 19-14, אתר 6 בוטל), שני גלי אבנים (אתרים 5, 8; 10-8 מ' קוטר) הבנויים מאבני שדה קטנות ובינוניות, שרידי מדרגה חקלאית (אתר 13; 35 מ' אורך), בור מים חצוב (אתר 3; כ-5 מ' קוטר), שדופנותיו מטויחות ומעל פתחו נבנה נדבך אחד באבני גוויל קטנות. כן תועד ספלול חצוב בסלע (אתר 4; 0.4 מ' קוטר).
על פני השטח נמצאו מעט חרסים לא אינדקטיביים, אך חפירות שנערכו במחצבות סמוכות מתוארכות אותן כנראה לתקופה הביזנטית. מחצבות אלה והמחצבות שעל גבעת הסקר ועל גבעה מקבילה מדרום שימשו כנראה את אתרי הסביבה: ח' עדאסה מצפון, ח' אל-שומר וח' אל-ביר ממערב, ח' אל-ראס מדרום ותל אל-פול ממזרח.