החפירה נערכה כ-500 מ' ממזרח לחפירה של ינאי ובדחי (הרשאה מס' 2409-A) ומצפון לחפירה של אבישר (ר' חדשות ארכיאולוגיות קה:157–160).

נחשפו שרידי רצפה (לוקוס 9; איור 2) עשויה מתשתית אבנים קטנות וחרסים. מעל שכבת האבנים ובתוכה נמצאו שברי כלי חרס מן התקופה הביזנטית. מעל מפלס הרצפה נמצאו קדרה (איור 2:4), קנקנים (איור 3:5, 6) ונרות (איור 11:5, 12).מתחת למפלס הרצפה נמצאו קערות (איורים 1:3–7, 3:4–5), קנקנים (איור 1:5–9), סיר בישול (איור 6:4) וצפחת (איור 10:5). כן נמצא שבר קערת חלב מתקופת הברונזה המאוחרת (איור 1:4).