וולינסקי פ' ותלמי ל' 2011. רחובות, שכונת כרמים. חדשות ארכיאולוגיות 123.