עד כה התגלו במערכת 13 חדרים (איור 2), רובם גדולים למדי. בניגוד למערכות תת-קרקעיות אחרות במרשה במערכת זו לא התגלו קולומבריה, בית בד או מקוואות, ורק בור מים אחד קטן נחשף בקצה הצפוני-מזרחי של המערכת (חדר 1). בכניסה הראשונה למערכת התברר כי חלק מהחדרים מלאים כמעט לגמרי באדמה ולעתים גם באבני מפולת מהתקרה והדפנות, ואילו בחדרים אחרים מגיע המילוי לגובה של 1–2 מ' מתחת לתקרת החדר. כמו במערכות תת-קרעיות אחרות במרשה נראה כי הממצאים במערכת הגיעו מפני השטח. ניתן היה לצפות כי בחדרים שבהם יש פתח המוליך לפני השטח יהיה מילוי האדמה דמוי חרוט, שקצהו הגבוה נמצא מתחת לפתח. אולם, המילוי בכל החדרים, לרבות אלה ללא פתח, היה מפולס למדי, ובכמה חדרים האדמה הגיעה עד לגובה של פחות ממטר אחד מתחת לתקרה. על כן נראה כי מילוי האדמה הוכנס במכוון מהחדרים שלהם פתחים והועבר גם לחדרים הסמוכים.

אפשר לחלק את 13 החדרים במערכת לארבעה מקבצים. נראה כי כל מקבץ חדרים עמד מתחילה בפני עצמו, ורק מאוחר יותר חובר ליתר המקבצים. לכל מקבץ חדרים יש פתח מקורי משלו, שהוליך כנראה ממבנה על פני השטח.
המקבץ הראשון כולל חמישה חדרים (1–5), שפתחם המקורי (E3) הוליך מפני השטח במדרגות חצובות הישר לחדר 3. פתח זה נסתם מאוחר יותר באבני נארי גדולות. חדר 1 הוא בור מים, שבתקרתו פתח (E2) המוליך אל גרם מדרגות; בחדר השתמרו שרידי גרם המדרגות ומעקה ועליו סימני חבלים (איור 3). נראה שדרך הפתח נוקזו מי גשמים מפני השטח אל תוך הבור. מידות יתר החדרים במקבץ זה מגוונות. נראה כי חדרים 2–4 שימשו רק לחציבת אבני בנייה למבנים שעמדו על פני השטח, אם כי באחת מדפנות חדר 2 נחצבה גומחה מעוטרת לפולחן (איור 4). במערבו של חדר 5 נחשף פתח קטן, שמוליך אל חדר אחר; הוא לא נחפר מסיבה בטיחותית. הצד הדרומי של מקבץ חדרים זה נתחם בחלקו בקיר חצוב, שמפריד בין חדר 5 לחדר 6, ובחלקו האחר בקיר שמפריד בין חדר 3 לחדר 6 (W1; אורך 3.5 מ', רוחב 0.6 מ', גובה 1.4 מ'). קיר 1 נבנה בחלקו העליון מאבני גיר ונחצב בסלע בחלקו התחתון; הוא נפגע כנראה זמן קצר טרם החפירה.
מקבץ החדרים השני כולל שני חדרים (6 ו-7). בשני החדרים נחשפו שרידים של חמש ממגורות, שנהרסו בעת שרצפת החדר הועמקה בחציבה (איור 5). בחדר 6 נחשפה קבוצה של עשר לולאות קשירה שנחצבו בדפנות הסלע. נראה שהן צרות מדי כדי לאפשר קשירת חיות, אך ייתכן שתלו עליהן מזון או חפצים כלשהם.
מקבץ החדרים השלישי כולל שני חדרים (8 ו-9); חדר 9 מתרחב לצפון, אך התרחבות זו לא נחפרה מחשש להתמוטטות. הפתח למקבץ זה נקבע בחלקו הדרומי (E1). בחדרים תועדו שלושה עמודי סלע גדולים וסימנים של ממגורה קטנה, והובחנו עדויות ברורות לשני שלבי שימוש. בשלב השימוש הקדום הותקנה בחדר 9 ובחלק מחדר 8 הממגורה. בשלב השימוש המאוחר הונמכה רצפת חדר 9, כנראה בשל חציבת אבני בנייה למבנים שעל פני השטח, והממגורה נהרסה. נראה כי ההתרחבות לצפון של חדר 9 מוליכה לכיוון מערכת תת-קרקעית 57 ואולי אפילו מתחברת אליה (ר' איור 1; אלפרט ושטרן 2007; יכונה 'מערכת תת-קרקעית 126' בפרסומים עתידיים). בדופן הצפונית של חדר תשע התגלתה חרותת באותיות גדולות של השם IABΔAΔA (איורים 6, 7). שם זה מופיע על כמה מהאוסטרקונים שהתגלו במרשה יחד עם שמות אדומיים, וכן הוא מופיע ברשימה שהתגלתה בממפיס. בחדר 9 התגלו אוסטרקונים רבים, שהם רוב ממצא האוסטרקונים שהתגלה במערכת זו. יש לברר עוד את קרבת החדר למערכת 57 ולמבנה בשטח 800, שזוהה על ידי ע' קלונר כמקדש.
מקבץ החדרים הרביעי כולל ארבעה חדרים (10–13). חדר 10 נרחב ביותר, והוא חולק לשלושה חלקים אורכיים (הצפוני — 2.45 × 7.20 מ'; האמצעי — 4.6 × 11.4 מ'; הדרומי — 2.43 × 9.25 מ'; איור 8) באמצעות עמודי סלע גדולים. בתקרת החלק האמצעי יש שני פתחים מעוגלים, שהיו כנראה הפתחים המקוריים לחדר בעת שנחצב. בחלק האמצעי של חדר 10 התגלו שלוש ממגורות, בדומה לאלה שתועדו בחדרים 6 ו-7. כן התגלו בחלק זה לולאות קשירה, בדומה לאלה שתועדו בחדר 6, אם כי הלולאות בחדר 10 נחצבו נמוך יותר מאלה שבחדר 6. גובה חדר 10 הוא כ-3 מ'. חדר זה — האמצעי ברצף של שלושה חדרים מקבילים — ייחודי בתכניתו ובמעברים רחבי הידיים המובילים אליו. ואין בכל העיר התחתית של מרשה חדר הדומה לו בתכניתו ובכניסות הגדולות המובילות אליו. חדרים 11–13 הם חדרים קטנים. בחדר 11 התגלו ממגורה שלמה בדופן המזרחית וסימני ממגורה נוספת בדופן המערבית. בחדר 12 נחצבה סדרת נישות בדופן המזרחית; תקרת החדר דמוית כיפה והיא נבנתה מאבני גיר. בחדר 13 (1.2 מ' גובה; איור 9) יש שני עמודי סלע, ובתקרתו יש פתח קטן ומעוגל, המוליך לחדר נוסף או לאזור אחסון. הדמיון בין חדר 10 לחדרים 6 ו-7 וכן העדר קיר מפריד בין שני מקבצי חדרים אלה, מלמד אולי כי הם היו מקבץ חדרים אחד.
 
ההבט המרתק ביותר בחפירה זו הוא הממצא. עד כה התגלו במערכת יותר מ-500 אוסטרקונים, 78% בארמית ו-22% ביוונית, המתוארכים למאות הד'–הב' לפסה"נ; ארבעים כתובות על עצמות, אבנים וחומרים אחרים; 187 מטבעות (Ariel and Hoover 2011); 177 ידיות אמפורה ועליהן טביעת חותם; יותר מ-650 שברים של צלמיות וצלמיות שלמות; 342 נרות שמן; תכשיטים, לרבות עגיל זהב דמוי ראש אייל (איור 10), שדומים לו התגלו באשדוד ובקפריסין; ו-620 כלי חרס שלמים. ניתוח ממצאים אלה עשוי להטיל אור רב על האוכלוסייה שישבה במרשה בתקופה ההלניסטית.

 


 

אלפרט ב' ושטרן א' 2007. מרשה, מכלול תת-קרקעי 57. חדשות ארכיאולוגיות 119.
 
Ariel D.T. and Hoover O.D. 2011. A New Coin of the Mint of Maresha. INJ 6:61–78.