לאחר פינוי פני השטח, כולל טוף אפור ומילוי בן זמננו, נחפרה האדמה הבזלתית עד מפלס המים (איור 1). נאספו שברי כלי חרס רבים שתוארכו למן תקופת הברונזה הקדומה ועד התקופה הרומית (המאות הג'–הד' לסה"נ). חלק מן החרסים, שמקורם כנראה בתל, נמצאו שחוקים.