ארבעת הקברים (0.3 מ' עומק מפני השטח) היו ארבעה ריכוזים של כלי חרס וממצא קטן ליד שרידי עצמות, ככל הנראה של ארבעה פרטים. בקברים, המתוארכים לתקופת הב"ת 2ב', נמצאו כלי חרס שלמים, אך מצב השתמרותם היה גרוע מאוד: הצבע התקלף וכמה מן הכלים התפוררו בעת חשיפתם. בקבר מס' 1 (איור 3) נמצאו שלוש קערות (איור 1:4–3), ששתיים מהן (איור 2:4, 3) הונחו זו בתוך זו; קערה מס' 3 היא פשוטה וחסרת בסיס. כן נמצאו בקבר זה קנקן (איור 10:4), פך (לא צויר), פכית דלייה (איור 9:4) ופכית מיובאת מקפריסין ממשפחת לבן צבוע VI (איור 6:4). קבר מס' 3 נפגע בעת כריית תעלה לצינור ביוב; שרדו בו פכית קפרית ממשפחת לבן צבוע VI (איור 8:4) ושני קנקנים (איור 11:4, 12) עם שפה מקופלת וחריץ בצד הפנימי העליון של שפתם; מאחד מהם (איור 12:4) נתלשו הידיות עוד קודם להטמנתו בקבר. קברים מס' 10 ו-11 נחפרו זה לתוך זה, ואי אפשר היה לקבוע את היחס הסטרטיגרפי ביניהם. בקבר מס' 10 נמצאו שתי קערות (איור 4:4, 5), קנקן (לא צויר), פך (לא צויר) וארבע פכיות מיובאות מקפריסין ממשפחת לבן צבוע VI (זהות לפכית מקבר 1; ר' איור 6:4). בקבר מס' 11 נמצאו רק שתי פכיות מיובאות מקפריסין, ממשפחת לבן צבוע VI (איור 7:4). הפכיות הקפריות ממשפחת לבן צבוע VI עשויות מחומר צהוב בהיר מאוד או לבן, פניהן מקורצפות אנכית, והן מעוטרות בפסים בצבע חום כהה ואפור. ההקבלות לפכיות אלו בבית הקברות במגידו ובתל מגידו מעידות כי הן יובאו לארץ ישראל בתקופת הב"ת 2ב' ובראשית תקופת הב"מ 1.

 
על פני השטח באזור החפירה נמצא ממצא קטן, שהועלה ככל הנראה מקברים אלה או מקברים סמוכים שלא נחפרו במהלך חריש. נמצאו סיכת רכיסה מברונזה (איור 1:5), פגיון ברונזה (איור 2:5), שתי משקולות, אחת מאבן אדומה (איור 3:5) ושנייה ממתכת (איור 4:5), וכן חרפושית מאבן שחורה שבתחתיתה חרוט דגם צמחי (איור 5:5).
 
הקברים שנחשפו בחפירה שייכים לבית קברות המשתרע בשולי הגבעה, סמוך לנחל שורק. מכלול בן 63 קברים, שיוחסו לתקופות הב"ת 2ב' (הרוב) והב"מ 2א', נחפר בבית קברות זה בעבר על ידי י' עורי, ככל הנראה מעט דרומה לחפירה הנוכחית (מיקום החפירה לא תועד במדויק; Ory J. 1948. A Bronze Age Cemetery at Daharat el-Humraiya. QDAP 13:75–91). מול חורבת חומרה, מעט מדרום לאפיק נחל שורק, נמצא אתר מוקף סוללה המיוחס לתקופת הב"ת 2ב', ויש להניח שבית הקברות השתייך לאתר זה. דומה כי על סמך קרבה גיאוגרפית זו ובשל העדרם המוחלט של כלים המאוחרים לב"ת 2ב' בחפירה יש לתארך את בית הקברות לתקופת הב"ת 2ב' בלבד.