שכבה VI (התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ג') נחשפה רק בשטח מצומצם. הובחנו שלוש רצפות, זו על גבי זו, עשויות אבנים קטנות (איור 1). הקרקע הבתולה לא נחשפה במובהק ולכן לא ניתן לקבוע בוודאות שאין במקום שרידים קדומים יותר. גילוי שלושה מפלסי יישוב זה מעל זה מחזק את ההערכה שלפיה היישוב הניאוליתי הקדם-קרמי באתר התקיים זמן רב.

בין ממצאי השכבה יצוינו להבי מגל בעלי שינון עמוק וצפוף, להבונים מאובסידיאן וראשי חצים (איור 2).
שכבה V (התקופה הניאוליתית הקרמית). נמצאו שתי רצפות; תחת הרצפה התחתונה נקברו שני פרטים בתנוחה מכווצת (לוקוסים 986, 998; איור 3). נמצאו שברי כלי חרס רבים ובהם קנקנית המעידה על קשר לתרבות הלודית (איור 4).
שכבה IV (ראשית התקופה הכלקוליתית הקדומה). נחשפו פינת מבנה ורצפה הניגשת אליה מבחוץ. עיקר המבנה מחוץ לתחום החפירה והממצא מתקופה זו דל.
שכבה III (התקופה הכלקוליתית הקדומה). רק חרסים אחדים ניתן לייחס לשכבה זו.
שכבה II (סוף התקופה הכלקוליתית הקדומה). נמצאה הצטברות עשירה ובה ממצא רב של חרסים וכלי אבן, אך לא נמצאו שרידי מבנים. לממצא מתקופה זו חשיבות רבה, שכן בעונות החפירה הקודמות נמצאו רק ממצאים אחדים משלב זה.
שכבה I. על פני השטח נמצא מטבע רומי ממחצית המאה הד' לסה"נ.