נמדדו 20 פרטים עתיקים (איור 1): שמונה ערמות אבנים הבנויות מאבנים בינוניות וקטנות (נקודות 6, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21), עשרה מתחמים חקלאיים המושתתים על הסלע (נקודות 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 17, 18, 19) ושתי מחצבות אבן גיר (נקודות 1, 10). נקודה 7 היא מוצב צבאי מודרני.
נאספו שברי כלי חרס המתוארכים לתקופות הרומית והביזנטית.