על גבי סלע האם נמצאו חרסים ביזנטיים אחדים ללא ארכיטקטורה: קערות (איור 1:2, 2).
הפרט האדריכלי הקדום הוא בור גלילי חצוב בסלע לא מטויח, שדופנותיו סדוקות (לוקוס 8, 1.7 מ' עומק, 1.7 מ' קוטר; איור 1) ששימש אולי בור איסום (מטמורה). בבור שנמצא חתום, נמצאה קרמיקה מן התקופה האומיית: שלוש קערות ממורקות שחור ומעוטרות בחריטה (איור 5-3:2), פכים (איור 8-6:2) ופכיות (איור 9:2, 10).
על גבי סלע האם נמצאו שלוש יחידות אדריכליות נפרדות המעידות אולי על שלושה שלבים מן המאות הי"ג והי"ד לסה"נ. מבנה I הקדום (לוקוס 4; W10 ,W9 ,W5) שבתוכו נמצא מתקן בנוי. מבנה II (לוקוס 7) ובו קיר (W1) ורצפת טיח הניגשת אליו מדרום; מתחתיה נמצאה אמפורה שולחנית מהתקופה הממלוכית (איור 12:2). מבנה III (לוקוס 6) כולל את קירות W3 ו-W4. מדרום לקיר 4 (לוקוס 5) ומעל לפתח בור 8 נמצא ריכוז עצמות וכלים שלמים באתרם, קערה מזוגגת חום (איור 11:2) וסיר בישול עם ידיות מודבקות ומנוקבות מן התקופה הממלוכית (איור 13:2). כן נאספו שברי זכוכית מעטים. ממצא עצמות בעלי החיים מן התקופה האסלאמית הקדומה כלל: עז, בקר ועופות לא מוגדרים, ומן השכבה הממלוכית: סוס, בקר, שתי לסתות עליונות של חזיר, עופות וכן וחלקי שריון צב.