השטח מאופיין באדמת חמרה קשה עם סימני שטיפה של קרבונטים ותחמוצות ברזל, המקנות לה צבע אדום בוהק, ככל הנראה תוצאה של אגם עונתי או מגע רצוף עם מים. עבודות בתוואי הכביש פגעו בשרידי השלב המאוחר באתר ובשטח נותרו בורות ספיגה. נחפרו 28 ריבועים, שבהם הוסרה תחילה שכבת בטון של הכביש מתקופת המנדט הבריטי.

 
השלב הקדום (המאות הז'-הח' לסה"נ)
נחשף אזור תעשייה נרחב, הכולל כבשני יוצר רבים שמהם שרד על פי רוב רק תא הבערה. הובחנו שני טיפוסים עיקריים הנבדלים במתארם: עגול (2.2-2.0 מ' קוטר) עם עמוד מרכזי התומך ברצפת הכלים (איור 2) וסגלגל. לכבשנים מגוון גדלים (5.0-3.5 מ'), חלקם בנוי מעל בור חצוב בקרקע ומדופן בחומר, אחרים בנויים לבנים שרופות על מסד אבן (איורים 3, 4). באחד מבתי היוצר התחום בקיר אבן נחשפו שישה כבשנים מעוגלים, לא כולם נחשפו במלואם (5 מ' קוטר התחתון), הבנויים על גבי הריסות קודמיהם. נראה כי בית היוצר תפקד למשך זמן ארוך, שבמהלכו נבנו כבשנים חדשים על גבי הקודמים שיצאו מכלל שימוש. מתאי הבערה של הכבשנים שרדו דופנות חומר צרוף וקשה (15-10 ס"מ רוחב). הובחנו שכבות פסולת מניקוי הכבשנים שנערמו סביב כל כבשן. שכבות פסולת אלו נמצאו לעתים על גבי כבשן הרוס שיצא מכלל שימוש. במקום אחד הובחנה תעלת יסוד של קירות אחד הכבשנים, החודרת אל תוך שכבת הפסולת של כבשן קודם (איור 5).
במכלול הכבשנים זוהו שישה שלבים, המתוארכים על פי כלי החרס, בעיקר שפות של סירי בישול, לפרק הזמן שבין שלהי התקופה הביזנטית וראשית התקופה האומיית (המאות הז'-הח' לסה"נ). בפסולת כלי החרס, המאפיינת בתי יוצר הובחנו גם כלים מעוותים ופגועים.
בקרבת שניים מכבשני האזור הדרומי נמצאו כמה מטבעות וחרסים רבים, בעיקר סירי בישול, המתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת. נמצאו גם חרסים מהתקופות הפרסית (כלי חרס אטיים) וההלניסטית (ידיות רודיות) ללא הקשר סטרטיגרפי.
 
השלב המאוחר (המאות הח'-הט' לסה"נ)
בחתכים הובחנה הרבדת חולות שהעידה על נטישת האתר לפרק זמן שלאחריו הוקמו מתקנים רבועים ומלבניים, מטויחים בטיח לבן–אפור; ייתכן כי שימשו ברכות לתעשיית פשתן (Tal O. and Taxel I. 2008. Ramla (South) – An Early Islamic Industrial Site and Remains of Previous Periods. Salvage Excanations Reports 5. Tel Aviv. Pp. 123-124; איור 6). בחלק מהמתקנים נמצאו סימני צבע וייתכן כי שימשו לצביעת בדים. בכמה מהמתקנים הובחנו שלבי הקטנה ובחלקם נמצאו שקערוריות בפינת הרצפה. 
בחלקו הדרומי של השטח נחשפו קירות אבן התוחמים חדרים ונמצאו קטעים רבים של רצפות, חלקם בזיקה למתקנים המטויחים (איור 7). במקומות אחרים הובחנו קירות מאוחרים החודרים לשלבים קדומים וחותכים מתקנים, כך למשל זוהתה תעלת יסוד של קיר החותך דופן לבני בוץ של כבשן מהשלב הקדום ובמקום אחר בוטל כבשן בסדרת רצפות מהתקופה העבאסית החותמות אותו. על הרצפות נמצאו טבונים ומתקני אבן לטחינת גרעינים, חלקם פריטים ארכיטקטוניים בשימוש משני (איור 8).
בחלק המרכזי של השטח נחשפו בורות ספיגה מטיפוס המוכר היטב באזור רמלה. מתארם רבוע או מלבני, דופנותיהם עשויות אבנים קטנות וחלקם נמצא מקורה בקמרון אבן. מבורות הספיגה ומבורות אשפה שנמצאו לצדם עלתה כמות מרשימה של ממצא, הכולל כלים שלמים, מטבעות, כלי ברונזה ובקבוקוני זכוכית תמימים. הממצא תוארך בכללותו לתקופה העבאסית (איורים 11-9). ראוי לציין כי חוץ מבורות הספיגה והאשפה לא נמצאו בשטח שרידים המאוחרים למאות הח'-הט' לסה"נ, אך ייתכן ששכבות אלו הוסרו עם סלילת הכביש המנדטורי.