הבית הדרומי

נחשף קטע קטן מבית שרובו נמצא מחוץ לגבולות שטח החפירה. נחשפו קטעים של שלושה קירות (W113-W115; איור 3) שנבנו הישר על סלע האם הבזלתי מאבנים גדולות ומהוקצעות (כ-0.4 מ' גובה) והשתמרו לגובה של נדבך אחד או שניים. שתי אבנים ארוכות ומסותתות הקשורות לקירות נמצאו שלא באתרן. אחת (1.15 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב, 0.25 מ' גובה) הייתה אבן סף והאחרת אבן מלבנית פשוטה (1.36 מ' אורך, 0.3 מ' רוחב, 0.2 מ' גובה) – כנראה אבן הסף והכרכוב של הכניסה לבית בקיר 113, שזזו ממקומן. מעט שברי החרס שנמצאו בבית זה תוארכו לתקופה האסלאמית הקדומה.
 
שביל מעבר
נחשפה רצועה של רצפת אדמה מהודקת (לוקוס 110; כ-2.8 מ' רוחב) בין הבתים הדרומי והצפוני, שהונחה על הסלע הטבעי הלא אחיד (לוקוס 124). ייתכן שזהו שביל מעבר שהוביל במורד המדרון (איור 4).

הבית הצפוני

שרידי הבית הצפוני מרשימים יותר וכללו חדר אחד שלם (לוקוס 125), קטעים משני חדרים שקשורים לחדר המרכזי (לוקוסים 117, 120) וחדר מדרגות (לוקוסים 107, 123). שטח החפירה המצומצם לא אפשר לחשוף את תכניתו המלאה של הבית (איור 5). הקיר הדרומי של הבית (W103; כ-5 מ' אורך חשיפה, 0.6 מ' רוחב) נבנה הישר על סלע האם ששימש את הנדבך התחתון שלו. הפן החיצוני של הקיר נבנה בקפדנות משלושה נדבכים של אבני בזלת גדולות מהוקצעות בגסות שביניהן משולבות אבני מילוי קטנות יותר (איור 6). הפן הפנימי שלו בנוי אבני בזלת קטנות שהודקו כנגד אבנים גדולות ואפשר שבמקור היו מחוברות בחומר מליטה עשוי טיט או טיח שלא נותר ממנו כל שריד (איור 7). בצדו המזרחי של קיר 103 היה פתח כניסה ובו מזוזות הבנויות שני נדבכי אבנים גדולות ומסותתות בקפידה, שחיתוכן תאם לדלת הנפתחת פנימה (איור 8). האבן העליונה של המזוזה הייתה בזלת שחורה ואילו האבן התחתונה – גיר לבן. המזוזה המקבילה נסתרה מעבר לגבולות החפירה. הסף היה אבן בזלת גדולה ומסותתת שעליה הונחה אבן גיר לבנה רכה שנשברה לשניים. שילובן של אבני גיר לבנות אחדות בבניית בזלת שחורה מופיע בפתח כניסה נוסף והיה כנראה מוטיב עיטורי מכוון.
הקיר המערבי של החדר השלם (W104; יותר מ-7 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב) ניצב לקיר 103, בן זמנו ונבנה בדומה לו, נדבך הבסיס שלו חצוב בסלע הטבעי החרוק. בנדבכים העליונים של קיר 104 נראתה תזוזה קלה, ייתכן שמעידה על תיקון בקיר במהלך שימושו. לפתח הכניסה בקיר 104 (1 מ' רוחב) מזוזות בנויות שני נדבכים של אבנים גדולות ומהוקצעות ואילו אבן הסף הייתה אבן גיר לבנה שבורה ובלויה, עדיין באתרה, שהייתה מונחת מעל אבן בזלת גדולה יותר ובה שקע (איור 9). פתח כניסה זה הוביל לחדר המערבי (לוקוס 117), שמפלס רצפתו מעט גבוה יותר כדי להתאימה לנטייה הטבעית של המסלע.
הקיר הצפוני של חדר 125 (W111; יותר מ-4 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב) ניגש לקיר 104 ובן זמנו. ניכרים בו סימנים ברורים לשני שלבי בנייה. הפתח בשלב השני, עם אבן סף מעט מוגבהת, היה בנקודת החיבור עם קיר 104. הפתח המקורי היה מזרחה ממנו ונמצא חסום במכוון באבנים (איור 10). חסימת הפתח המקורי והתקנת הפתח החדש קשורים ככל הנראה לתוספות של קירות, בעיקר בשטח שמצפון לקיר 111 (להלן).
חדר 125 היה מרוצף בקפידה בלוחות אבן גדולים (0.5×0.4 מ' גודל ממוצע) שפניהם העליונים היו שטוחים וחלקים בגין שימוש. בהסרת לוחות אבן אחדים מריצוף זה במרכז החדר נחשף מפלס ריצוף דומה, נמוך יותר, שהונח על גבי הסלע הטבעי (לוקוס 127; איור 11). מפלס זה נמצא רק במרכז החדר ולא נמשך למערב, שם מפלס הריצוף העליון הונח הישר על פני הסלע הטבעי. בקצה המערבי של החדר היה הסלע הטבעי עצמו גבוה ושימש חלק מרצפת החדר. נראה כי מפלס הריצוף התחתון (לוקוס 127) שימש לפילוס הסלע הטבעי שנטה ממערב למזרח. חדר 125 היה במקור חדר גדול או אולי חצר פנימית מרוצפת (3×4 מ' לפחות) שקירה הסוגר המזרחי מעבר לגבול החפירה. עדות לכך הוא ריצוף האבן של החדר הממשיך מתחת ומעבר לקיר W112 ולתוך החלל הסמוך (לוקוס 126) שבו נמצאה אבן מסותתת ארוכה במיוחד (1.27 מ' אורך, 0.38 מ' רוחב) משולבת בריצוף, ייתכן אבן כרכוב שנפלה או הונחה בתוך הריצוף. עוד נמצאה אבן סף גדולה במפלס הריצוף של לוקוס 126, סמוך לפתח הכניסה בקיר 103. קיר 112 השייך לשלב הבנייה השני בנוי מעל לוחות הריצוף בחדר 125 ואינו ניצב לקירות 103 ו-111. בניית הקיר בעיקר מאבנים קטנות מרושלת לעומת שלושת הקירות האחרים (איור 12) ויוצרת חדר קטן (2.0-2.5×3.0 מ'). נראה שהשינויים בקיר 111 התרחשו בזמן זה. רצפת עפר כבוש (לוקוס 116) שמונחת כ-0.2 מ' מעל ריצוף לוחות האבן הייתה מפולסת עם אבן הסף בכניסה המאוחרת שבקיר 111 ולפיכך היא שייכת לשלב הבנייה השני. מעל לרצפה זו נמצאה אבן ריסוק עגולה מבזלת (ר' איור 5).
מצפון לקיר 111 ובחלל שבין קירות 104, W121 ו-W109 נמצא גרם מדרגות במצב השתמרות טוב (לוקוסים 107, 123) שכלל שני גושי אבן, בכל אחד מהם שלוש מדרגות. הגישה לגרם המדרגות הייתה מהחדר הנמוך הצפוני-מזרחי (לוקוס 120), שנחפר חלקית בלבד בשל סכנת התמוטטות, דרך פתח כניסה בנוי בקפידה בקיר 121. קיר זה שאינו ניצב לקירות 109 ו-111 שייך ללא ספק לשלב הבנייה השני מאחר שהוא חוסם את הפתח המקורי בקיר 111 (איור 13). גוש המדרגות התחתון (לוקוס 123; איור 14) שנבנה משלושה מדרכים של אריחי בזלת ארוכים שהונחו על הסלע המשתפל וביניהם אבנים קטנות, הוביל לקטע מפולס (לוקוס 106) שממנו ניתן היה להיכנס ישירות לחדר 117 או לעלות ימינה בגוש המדרגות העליון (לוקוס 107) שגם בו שלושה אריחי בזלת ארוכים (איור 15) והוא הושתת על משטח אבנים שנסמך על קיר תמך קטן (W122). דומה שגרם מדרגות נוסף שלא השתמר הוביל לחלקו העליון של קיר 109 וממנו לקומה שנייה או לגג.
בחדר 117 המערבי שנחשף רק בחלקו נמצא ריצוף לוחות אבן מונח הישר על הסלע. בצד הכניסה לחדר שהייתה בקיר 104 ניצבה אבן גיר גדולה; אבן הגיר בצד השני נמצאה נפולה מעל הרצפה. בפינה הצפונית-מערבית של החדר ובמחיצה הובחן פתח כניסה נוסף לחדר אחר.
הבית נעזב במהלך השלב השני ומעל הרצפות הצטברה שכבה של מילוי (0.5-0.3 מ' עובי). מעל המילוי הייתה שכבת מפולת של אבנים (1.5-1.0 מ') ובה אבני בנייה גדולות רבות שהתמוטטו כנראה לאחר נטישת הבית.
מעט מאוד החפצים שנמצאו בבית מעידים על נטישה יזומה. הממצא בחדרים כלל אבני כתישה אחדות מבזלת וכמה קערות בזלת, חרסים, עצמות אחדות של בעלי חיים, שברים זעירים של זכוכית וחפצי מתכת אחדים; מטבע יחיד נמצא מעל רצפה 116 (להלן).