נמצאו תשעה פירים (כ-1 מ' קוטר, 1.5 מ' עומק ממוצע) ואף שלא נתגלו בהם שרידי קבורה נראה שנחצבו לשמש קברי פיר כמקובל בתקופת הברונזה. ארבעה פירים נמצאו בתקרת בור פעמוני גדול (לוקוס 2) שנחצב מאוחר יותר (להלן): שניים במרכז תקרת הבור וביניהם עמוד לתמיכת התקרה, ושניים בקצה הדרומי של הבור שגרמו לו לחרוג ממתארו העגול. נראה שהפירים נספחו לבור לאחר חציבתו ואחד הפירים הדרומיים נאטם באבנים בצורה מסודרת (איור 3, חתכים 3-3, 4-4).

שני פירים נוספים נתגלו לאורך שוליו הדרומיים-מזרחיים של משטח הסלע, באזור הספלולים. רק חלקם הצפוני של הפירים וכמה ספלולים נותרו בשוליים המזרחיים של המשטח לאחר שחלקו הדרומי התנתק ושקע לחלל תת-קרקעי (לוקוס 5, כ-9 מ' קוטר; איור 4). גושי סלע נוספים מתקרת החלל נמצאו נפולים סביב. נראה שהתמוטטות תקרת החלל התת-קרקעי נבעה מריבוי הספלולים והפירים, סידוק הסלע, התחתרות שורשי עצים בסדקים ומחצבה מאוחרת (להלן). בתוך החלל הובחנה כמות גדולה של אבנים במגוון גדלים שמילאו את החלל לפני קריסת התקרה. גושי התקרה נפלו מפני הסלע לעומק 1.0-0.7 מ'.
נראה כי החלל היה רצף של כמה קברי פיר, שניים מהם ניכרים בשוליים המזרחיים.
שלושה פירים נוספים נתגלו בשלמותם. הראשון (לוקוס 9) לא נחפר עד תומו כיוון שהיה סתום באבנים מלוכדות במשקע גירני קשה שהקשה על הוצאתן. השני (לוקוס 7) לא הושלם בשל חללים מומסים טבעיים בסלע שכנראה לא התאימו לחוצבי הפיר. נמצאו בו מעט שברי כלים מתקופת הברונזה הביניימית: פערורים (איור 5: 1, 2) וקנקנים (איור 5: 3, 4). השלישי (לוקוס 6), שגם סביבו היו חללים מומסים טבעיים נחצב לעומק של כ-1.7 מ' ומסתעף לדרום-מזרח לחדרון (2.2×1.3 מ', 1.3-1.1 מ' גובה) שנמצאו בו שברי קנקן, כנראה מתקופת הברונזה הביניימית (איור 5: 5).
בשוליים הדרומיים והמזרחיים של משטח הסלע, נמצאה כמות גדולה של שברי כלי חרס, מרביתם מתקופת הברונזה התיכונה 2 ומיעוטם מתקופת הברונזה הביניימית, מעורבים באבנים שכיסו את השטח. על גבי תקרת הסלע של החלל הדרומי שקרסה (לוקוס 5) נמצא נר חרס תמים, כנראה מתקופת הברונזה התיכונה 2 (איור 5: 6).
 
בשלב מאוחר נחצב בור פעמוני (לוקוס 2, כ-8 מ' קוטר, 4.0-2.5 מ' עומק) שמלאכת חציבתו טובה, אך הוא איננו מטויח. חציבתו סלילנית: תחתיתו גבוהה בדרום, נמוכה יותר במזרח וממשיכה להעמיק צפונה ומערבה. עמוד התמיכה ניצב על קצה החלק הגבוה בדרום. בדופן הצפונית-מזרחית הסלע מחורר בחלקו התחתון. נראה כי לאחר תחילת חציבת הבור התברר שהסלע מחורר ואיננו מתאים לשימוש והחציבה הופסקה. הבור הכיל אבני גוויל במגוון גדלים ומעט אדמת סחף. נראה שמילוי האבן מכוון והוא תוצאת סיקול השטח סביב. החרסים שנמצאו בבור הם מתקופת הברונזה התיכונה 2 ומן התקופה הרומית. מצפון-מזרח לבור מצוק חצוב שבתחתיתו מערה שלא נחפרה.
מחצבה שאף היא מאוחרת לפירים ושזמנה ככל הנראה ימי בית שני על פי מעט החרסים שנמצאו בה פגעה בחלק מהפירים והספלולים בעיקר בדרום ובמערב (לוקוס 4). נראה כי המחצבה גרמה לקריסת תקרת החלל הדרומי-מזרחי (לוקוס 5). נחצבו בה גושי אבן מלבניים (80×35×30 ס"מ בממוצע).
בשוליים הצפוניים-מזרחיים של משטח הסלע נמצאה מחצבה מעוטת חציבות. בהמשכה צפונה הובחנה מדרגה חצובה גבוהה וארוכה שבתחתיתה נמצאה מערה (לוקוס 10) שלא נחפרה.

נמצאו 85 פריטי צור, כולם פסולת תעשייה, רובם נתזים, מעט גושים ולהבים וגרעין אחד להפקת נתזים. לא נמצאו כלי צור מתארכים. כן נמצאו כמה שברי כלי אבן מגיר (איור 7:5).