החפירה נערכה בשטח כולל של 140 מ''ר שבו נתגלו מבנים מהתקופות הרומית המאוחרת (המאות הג'-הד' לסה''נ), והביזנטית (המאות הה'-תחילת הז' לסה''נ). כמו כן נתגלו בפני השטח כלי חרס מהתקופה העבאסית (המאות הח'-הי' לסה''נ). ממדיה המצומצמים של החפירה, רצועה של חצאי ריבועים למעט ריבוע אחד שנחפר בשלמותו, הקשו על הבנת האתר, אף כי ניתן היה לעמוד על כמה ממאפייניו.

נראה כי מבני היישוב נבנו בתוכנית מסודרת בציר צפון–דרום (איורים 1, 2) לאורך כל תקופות ההתיישבות באתר. קירות המבנים בנויים ברובם מאבני כורכר מסותתות
(0.20×0.30×0.15 מ'; איור 3), ומיעוטם מלבני בוץ, שמהם לא שרדו קירות, אך נמצאו שברי לבנים נפולים, בעיקר בריבועים המזרחיים. למבנים רצפות אבן, טיח או אדמה מהודקת. באחת מרצפות מבנה מסוף התקופה הביזנטית נמצא פסיפס לבן עדין (לוקוס 8, כ-0.2 מ' מפני השטח) שכמעט ולא השתמר, למעט אבנים אחדות ששרדו באתרן.
מתחת לסמטה שעברה בין בתי היישוב בתקופה הביזנטית נחשפה אמת מים (לוקוס 2; 1.35 מ' גובה, 1.2 מ' רוחב; 0.80×0.95 מ' מידות פנימיות) שרק קירויה בלט מעל רצפת הסמטה. קירות האמה ורצפתה נבנו מאבני כורכר וטויחו בטיח הידראולי (איור 4) ואילו הקירוי עשוי יציקת אבני כורכר וחומר מליטה. בבדיקת מרכיבי הקירוי שקרס בחלקו ניתן להבחין בחרסים, חלוקי נחל ושברי מטבעות. בקירוי התעלה נמצאו פתחי ביקורת, ככל הנראה לניקוי.
תעלת היסוד של האמה נחפרה במפלס רצפה (לוקוס 17), הניגשת לקיר המבנה שממערב ותוואי האמה מקביל לקירות המבנים שמשני עברי הסמטה (קיר W7 ממזרח, קיר W8 ממערב) ונראה לפיכך כי הוקמה עם מערך המבנים והסמטה. על פי כיוון הזרימה צפונה מקור מי האמה נמצא מדרום לקטע שנחשף.
בקצה המערבי של השטח נתגלו שרידי מתקן תעשייתי (גת?) וטבון (0.7 מ' קוטר) במצב השתמרות ירוד. למתקן רצפה מטויחת עם שיפוע קל למערב. לאחר שהמתקן יצא משימוש הוא הפך לבור פסולת ונמצאו בו שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית, בעיקר סירי בישול וקנקני עזה, ועצמות בעלי חיים. בטבון נמצאו שברים אחדים של סירי בישול, אפר וחומר אורגני.
 
רוב כלי החרס שנמצאו אופייניים למאות הו'-הז' לסה"נ: קערות (איור 1:5, 3, 4, 6, 7), קדרות עם עיטור סרוק אופקי וגלי (איור 10-8:5), פכית (איור 11:6), סירי בישול (איור 1:6, 2, 5) וקנקנים, רובם מטיפוס 'שק' (איור 6:6). מעט כלים מתוארכים למאה הד' לסה"נ: קערות (איור 2:5, 5), סירי בישול ומכסה (איור 3:6, 4), קנקן (איור 7:6), ואמפורות (איור 9:6, 10). על פני השטח, בקצה המזרחי של שטח החפירה, נמצאו כלי חרס מהתקופה העבאסית, בעיקר קנקנים (איור 12:6). כמו כן נמצאו מעט שברי זכוכית ועצמות בעלי חיים.