באתרים 1, 8, 19 נאספו שברי כלי חרס המתוארכים לתקופה הרומית.
באתר 2 נמצאה ערמת סיקול.
באתר 3 נסקר תוואי דרך מהתקופה הרומית החוצה את כביש 65 ממערב למזרח.
באתרים 4, 5, 16 נמצאו בורות חצובים בסלע הגיר.
באתר 6 נמצא קיר טרסה (כ-4 מ' אורך).
באתרים 7, 9, 10, 11, 15 זוהו חציבות.
באתר 12 נמצאה מערה חצובה בסלע הגיר.
באתר 13 נמצאה גת חצובה בסלע, שמתארה רבוע.
באתרים 14, 17, 18 זוהו פתחי מערות שאחת מהן (14) שימשה ככל הנראה בית בד, בחזיתה נמצאה אבן משקולת של בית בד (איור 2).