התגלו ותועדו 13 קברי ארגז (איור 1). בשבעה מהם נחפר המתאר החיצוני כולו

(T11-T9 ,T7-T3) ובאחד חלקית בלבד (T8).

קברי הארגז היו חלק משדה קבורה, שכמוהו סבבו את העיר הקדומה של באר שבע בתקופה הביזנטית. בעבר נערכו חפירות סמוך לריכוז קברים זה: במגדלי קרן (חדשות ארכיאולוגיות 116), בבית המשפט (חדשות ארכיאולוגיות 109: 137-136) ובמרכז האזרחי (חדשות ארכיאולוגיות קז: 133-131). קברים נוספים התגלו ותועדו בסביבה במהלך פיקוח.
קברי הארגז (0.8×0.9×2.0 מ') האופייניים לקבורה בתקופה הביזנטית נחצבו באדמת לס (1.5 מ' עומק) בציר צפון-מערב–דרום-מזרח. הדפנות ולוחות הכיסוי של ארגזי הקברים סותתו מאבן גיר רכה האופיינית לאבני הבנייה בבאר שבע.
מתנוחת הנפטר בקבר T8 נראה כי הנפטרים הונחו כך שראשם פונה לצפון-מערב.
לצדי כמה קברים וסמוך להם נמצאו שברי קנקנים מטיפוס קנקני עזה (איור 2). הקנקנים שימשו כנראה ציון או מצבה לקבר בדומה לאמפורות ששימשו מצבות קבורה כבר בתקופה ההלניסטית. בבתי קברות עות'מאניים מאוחרים בחבל עזה–אשקלון הציבו צינורות חרס כמצבות. נראה כי הצבת קנקני עזה כציון קבר היא תופעה המאפיינת את קבוצת הקברים בשדה קבורה זה. ניתן להניח כי גם בקברים האחרים, שנפגעו או שלא הושלמה חשיפתם, נהגו מנהג דומה.
קברים T2 ,T1 התגלו בדופן התעלה ונפגעו בעת חפירת המוביל.
קברים T4 ,T3 נפגעו בחלק הדרומי-מזרחי שלהם בעת חפירת המוביל. נחפר מתארם החיצוני.
קבר T5 נפגע בעבר בעת הנחת תשתיות. נחפר מתארו החיצוני.
קבר T6, נחפר מתארו החיצוני ונמצאו סביבו שברי קנקן עזה חביתי (איור 7:2).
קבר T7, נחפר מתארו החיצוני (איורים 3, 4) ונמצאו סביבו שברי קנקן עזה חביתי (איור 6:2).
קבר T8, נתגלה בעת עבודות בדופן תעלת המוביל ובין לוחות הכיסוי נראתה גולגולת. נחפר רק חלק ממתארו החיצוני ותוואי המוביל הוסט מערבה. סביב הקבר נמצאו שברי קנקן עזה (איור 4:2).
קבר T9, נחפר מתארו החיצוני ונמצאו סביבו שברי קנקן עזה חביתי (איור 1:2).
קבר T10, נתגלה במהלך עבודות סמוך לדופן המוביל ורק חלק ממתארו החיצוני נחשף.
קבר T11, נחפר מתארו החיצוני ונמצאו סביבו שברי קנקני עזה חביתיים (איור 2:2, 3, 5).
קברים T12 ו-T13 נחשפו במהלך עבודות סמוך לדופנות המוביל ונפגעו כבר בעבר בעת הנחת התשתיות.