נחפרו ארבעה ריבועים (B2 ,A3–A1; כ-100 מ"ר; איורים 2–4) ונחשפו בהם שלוש שכבות (I–III).
שכבה III. נחשפה אדמת סחף חומה, ובה חלוקים ואבנים בינוניות סחופות ומגולגלות, ללא ממצאים.

שכבה II. מעל שכבה III נחשפהאדמת סחף חומה בהירה ובה חלוקים, מעט חרסים ופריטי צור מגולגלים (L102; איור 5).
שכבה I. בשכבה העליונה (L100) נחשפה אדמת סחף חומה, ובה פיזור דל של פריטי צור מגולגלים וחרסים מהתקופות הרומית, הביזנטית והאסלאמית המאוחרת. בריבוע A1 נחשפו שרידים של קיר (L103 ,W10; אורך 4.5 מ'; איור 6), שהשתמר לגובה נדבך אחד והושתת על גבי שכבה II. שני הפנים של הקיר בנויים מאבני גוויל גדולות וביניהן אבנים קטנות יותר. הפן המזרחי השתמר פחות מהפן המערבי. הקיר נמשך לתוך החתך הדרומי-מזרחי וכנראה ממשיך מחוץ לגבולות החפירה. בסביבת הקיר (L105 ,L104) נמצאו מעט חרסים שחוקים מהתקופה הרומית.

בממצא כלי החרס מעט חרסים שחוקים ממגוון תקופות: מהתקופה ההלניסטית נמצא שבר של ידית אמפורה רודית (איור 1:7); מהתקופה הרומית נמצא שבר גוף של קנקן שק (המאה הא'–הב' לסה"נ; איור 2:7); מהתקופה הביזנטית נמצאו שברים של קערה וקנקן שק (איור 3:7, 4); ומהתקופה האסלאמית המאוחרת נמצא שבר של קערה (איור 5:7). פריטי הצור מעורבים ומגולגלים וקשים לזיהוי, אך אפשר לשייכם לתקופות הפליאוליתית התיכונה והעליונה.
 
מהחפירה עולה שבאתר היה מבנה, שמהותו אינה ברורה, בתקופה הרומית. שריד הבנייה הבודד והממצא הדל אינם מאפשרים שחזור ברור של הפעילות הקדומה במקום.