ריבוע I. שכבת התרבדות של אדמה בצבע חום-אפור (25–30 ס"מ עובי), המושתתת על סלע בזלתי. על פני הסלע נראים היטב שרידי הבליה (איור 2). מתקופת הב"ק 2 נמצא פיטס (איור 1:3) שלו שפה נוטה החוצה, ומן התקופה הרומית נמצאו סיר בישול שלו שפה פשוטה (איור 2:3) ובסיס פכית אגסית מרוכסת (איור 3:3).

ריבוע II. מפולת אבני גוויל בזלתיות קטנות ובינוניות בדרום-מערב הריבוע. מתחת לאבני המפולת וביניהן, בשכבת אדמה בצבע חום-אפור, נמצאה כמות גדולה של חומר נפץ מודרני והחפירה הופסקה. נמצאו חרסים מהתקופות הב"ק 2, ההלניסטית והרומית. עיקר הממצא הקרמי מתוארך לתקופה הרומית. נמצאו קערה גלילית מרוכסת (איור 4:3) וסיר בישול שלו שפה פשוטה (איור 5:3). השטח הופרע בפעילות מודרנית ולא ניתן לתארכו על פי הממצא.
 
מהחפירה עולה כי ריבוע I נמצא מחוץ לאתר הארכיאולוגי ואין בו שרידי בנייה. ריבוע II נמצא בלב האתר ונתגלו בו שרידי בנייה שלא התאפשרה חשיפתם. ממצא כלי החרס מאשש את המסקנות הכרונולוגיות מהסקר ומהחפירה הקודמים (לעיל).