במדרונות הערוץ נמצאו קירות תיחום של חלקות חקלאיות ומעט קירות טרסה וניתן להבחין בחלוקה ברורה לתאי שטח. הקירות נבנו ברישול מאבני גוויל וגושי סלע גדולים. שלושה סכרים שנמצאו בערוץ הנחל וכעשרה גלי סיקול גדולים בצדו המזרחי של הערוץ מעידים על עוצמת הפעילות החקלאית במקום.

מרבית השרידים נמצאו במדרונות המערביים. תועדו שתי גתות בעלות משטח דריכה ובור שיקוע (110, 114) ומתקן נוסף ובו מחיצה המפרידה בין שני תאים ששטחם הוחלק, ייתכן גת נוספת (101). על משטח סלע אחר נמצאו ספלולים (62). זוהו חמישה פירים רבועים
(2×2 מ' בממוצע) מלאים בסחף ובאחד מהם מדרגה חצובה (57–59, 72, 97). נמצאו שמונה קברי ארגז, שלושה מהם באתר 53 (איור 2) והשאר מרוחקים זה מזה (78, 91, 92, 96, 108). נמצאו 27 פתחי מערות, רובן חסומות וסתומות. סמוך לחלק מן המערות
(7, 71, 84, 86, 88, 93, 95, 111, 121) נמצאו מחצבות ומתקנים ולכן סביר כי שימשו לפעילות אנושית. במדרון המערבי נמצא מבנה בודד, בנוי אבנים גדולות, ששרד לגובה שלושה נדבכים (מגדל שדה 100; 3×3 מ'; איור 3). כמו כן אותרו תריסר מוקדי חציבה, מרביתם לניתוק אבני גזית, כולל מחצבות שבהן נמצאו מדרגות חציבה (11, 52, 56,
60, 69, 70, 81, 87, 89, 94, 112, 113).