בור המים חצוב בסלע, ובחלקו העליון נבנתה קשת מאבני גזית מטויחות לתמיכת הקירוי. במקומות שבהם הונחו אבני הקשת נחצבו בסלע מעין מדפים, לתמיכת האבנים. בחלקו העליון של הבור הונחו שתי שורות של לוחות אבן לקירוי, צפונית ודרומית, הנשענות בחלקן על הסלע ובחלקן על הקשת. הרווחים שבין לוחות הקירוי מולאו במלט אפור. בחלקם העליון של לוחות הקירוי נחשפו קטעים מרצפה עשויה מגיר כתוש (לוקוס 152), שכיסתה כנראה את כל שטח הלוחות. לבור ישנם שני פתחים השייכים לשני שלבי שימוש שונים. הפתח המאוחר הוא פיר רבוע שנבנה באבני גוויל (W102), ואילו הפתח הקדום קבוע בין לוחות הקירוי שבשורה הצפונית לבין אבני הקשת והוא מטויח. הפתח הקדום נסתם באבני גוויל הדומות לאלה מהן נבנה הפתח המאוחר, ולכן נראה כי שתי פעולות אלה נעשו בו זמנית. קרקעית בור המים מכוסה באדמה שלא נחפרה. נראה שאדמה זו חדרה לבור כתוצאה מפעילות של כלים מכניים. בור מים דומה נחפר על ידי מקליסטר בשנות העשרים של המאה הכ' בשטח 5 שמדרום לכאן, והוא תוארך לתקופה ההרודיאנית (Macalister R.A.S and Duncan J.G 1926. Excavations on the Hill of Ophel, Jerusalem 1923-1925 [PEFA 4]).

צמוד ללוחות הקירוי הצפוניים של בור המים נחשף חלקו הדרומי של מתקן (לוקוס 153) שנבנה ממלט אפור כהה וטויח בטיח אפור בהיר. בחלקו המערבי של המתקן נבנו שתי מדרגות, גם הן מטויחות. תחתית המתקן לא נחשפה.
על גבי לוחות הקירוי הדרומיים של הבור נחשפו שני קירות (W101 ,W100), שיוצרים פינה צפונית-מזרחית של חדר. הקירות נבנו באבני גוויל בגדלים שונים והשתמרו לגובה של שניים-שלושה נדבכים (0.76 מ' גובה מרבי). בחלקה הפנימי של פינת הקירות (לוקוס 158) ועד לבסיסי הקירות נחשף מילוי אדמה שמעורבים בו חרסים מהתקופה הרומית (המאות הב'-הד' לסה"נ), בהם קנקן שק (איור 3: 4) וקערה (איור 3: 5), ומהתקופה הביזנטית (המאות הה'-הו' לסה"נ), בהם קדרה מטיפוס Arched-Rim Basin (איור 3: 1), קערה מטיפוס Rouletted מעוטרת בגריעה (איור 3: 2) וסיר בישול (איור 3:3). מחוץ לפינת הקירות, סמוך לקיר 100, התגלה מילוי אדמה ובו קדרה מעוטרת בטביעות אצבע ובסירוק גלי מהתקופה העבאסית (המאות הט'-הי' לסה"נ; איור 3: 6).