הובחנו ארבע יחידות גיאולוגיות מרכזיות (4-1).

ביחידה 1 נמצאה בזלת נקבובית, כנראה שריד של קילוח קדום.
ביחידה 2 שהוגבלה לקטע הדרומי-מערבי של החפירה נמצאה תצורת כנרת שכללה רובדי תשתית רוחביים של חוואר, חול גס וגושי אבן וחלוקים של אבן גיר ובזלת. רבדים אלה מייצגים סביבות משקעים אחדות המרמזות על השינויים התכופים באגם הכנרת הקדום במהלך אלפי שנים.
יחידה 3 הייתה כיסוי דק של טרוורטין (איור 5) שהופיעה באזורים מוגבלים בקטע הצפוני-מזרחי של החפירה. הטרוורטין כיסה חלק מגושי האבן של יחידה 1 וניגש לכמה מהן. בפני השטח העליונים של הטרוורטין היו משוקעים פריטי צור, עצמות, צדפות של מים מתוקים (בעיקר שחריר הנחלים), טופר של סרטן מים מתוקים וכנראה טביעות של שורשים וקליפות עצים. קליפת הטרוורטין המקומית מעידה על מעיין מים מתוקים פרהיסטורי שכנראה משך לאתר התיישבות אנושית.
יחידה 4 הייתה היחידה המרכזית של פעילות אנושית והצטברות של משקעים ארכיאולוגיים. נצפו בה אופקים של סדימנט קדום שכללו תלכידי גיר, אבני גיר קטנות ומזוות ואבני בזלת קטנות ושחוקות.
 
המבנה הסגלגל (4.75 מ' קוטר; איור 6) נבנה מאבני גוויל לא מהוקצעות. בניית תעלת המים הרסה את חלקו המזרחי של המבנה. קיר המבנה השתמר לגובה ארבעה נדבכים (כ-0.7 מ'; איור 7), לא הובחנה כניסה למבנה. זוהו מפלסי חיים אחדים (כ-0.45 מ' עומק משולב) שכללו אופקים מהודקים של סדימנט קדום ועדין בגוון אפור-חום. צפיפות הממצא בתוך המבנה הייתה נמוכה למדיי בהשוואה לזו שמחוץ למבנה. בממצא היו פריטי צור, צדפים של שן הים, עצמות וכתמים אחדים של פחם. בין פריטי הצור נמצאו סהרונים קטנים שהותקנו בשברור חילואן (איור 8) ולהבוני מגל המתוארכים לתקופה הנטופית. בין עצמות בעלי החיים היו צבאים, יונקים קטנים, צבים, ציפורים ודגים אחדים.
בשטח פתוח, צמוד לצד המערבי של המבנה, נתגלו מרבית כלי האבן (עלים, אבני רכב ומקבות). 1.5 מ' מצפון-מערב למבנה התגלתה קבורת אדם מעל משטח אבן (איור 9). השתמרה רק מחציתו העליונה של השלד. הגולגולת חסרה ועצם הלסת התחתונה נמצאה באתרה, פונה צפונה. הנקבר הונח שלא כרגיל על חזהו (איורים 10, 11) ומעל גופו נמצא צדף מחורץ של שן הים.
מדרום למבנה נמצאה עדות לתצורת כנרת ומשקעיה, ללא פריטים מעשה ידי אדם.
נוסף על הנוכחות הנטופית הבולטת, נמצאו באופקי הסדימנט הקדום פריטי צור כמו חודי אל-חיאם, מרצעים ולהבונים בעלי חודים מיניאטוריים, המתוארכים לתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית א' (11,000-9,500 מכויל לפני זמננו; איור 12). ממצא זה מעיד שהייתה כנראה התיישבות בניאולית הקדם-קרמי א' סמוך מאוד לממצא הנטופי.

שטח החפירה המזרחי הוא רצועה צרה בין תעלת המים למדרון המשתפל (כ-25 מ' אורך), כשני מטרים נמוך יותר משטח החפירה המערבי. הסטרטיגרפיה כאן שונה מעט מזו שבשטח המערבי. הובחנו שלושה רבדים; התחתון המשמעותי כלל אופק סדימנט קדום חום אפור עשיר בחומר ארכיאולוגי נטופי עם מעט הפרעות מאוחרות. לא נמצאו שרידים אדריכליים או מפלסי חיים ברורים ועדיין לא הובהר אם הממצא הנטופי נמצא במנח ראשוני.