האתר, בחלק הגבוה של מדרון (איור 1), כולל רוגם (T100, כ-3 מ' קוטר, 0.6 מ' גובה; איורים 4-2) ושרידי משטח מרוצף כ-10 מ' מערבה. הרוגם נבנה מאבנים במגוון גדלים; במרכזו שרידי תא קבורה סגלגל ללא ממצא (1.5×1.0 מ'; איור 5). בין אבני הרוגם נמצאו שברי חרסים נבטיים מהתקופה הרומית. המשטח מרוצף באבנים קטנות (לוקוס 101, 3×2 מ'), ללא ממצא.