שלב 1. בקצהו המזרחי של הריבוע נחשפה רצפה עשויה גיר לבן ששולב בה צינור חרס בציר צפון–דרום (לוקוס 108; צינור C; איור 2). בקצה הדרומי של הריבוע מסתיים הצינור בבור בנוי אבני גזית מלבניות, כנראה בור ניקוז או ספיגה (איור 3). מטעמי בטיחות ומפאת קוצר זמן לא נחפר הבור ונחשף רק פתחו הרבוע. על הרצפה התגלו שברי כלי חרס, בהם קערות (איור 4: 1, 2), קדרה (איור 4: 3), פכים (איור 4: 4, 5) וכן פכית שלמה (איור 4: 6) שתוארכו לתקופה העבאסית.

שלב 2. מעל שרידי שלב 1 נחשפה בחלקה רצפה עשויה טיח אפור (לוקוס 106). בחלקה המערבי של הרצפה שולב צינור חרס בציר צפון-מערב–דרום-מזרח (צינור B) ומוליך אף הוא לבור. על הרצפה נמצאו שברי כלי חרס ובהם קערה (איור 4: 7), פכים (איור 4: 9, 10) וכן נר שמן (איור 4: 11) ובקבוק (איור 4: 12) עשויים זכוכית המתוארכים כולם לתקופה העבאסית.
במערב הריבוע נחשף קיר דק בנוי אבנים קטנות ומטויח בטיח אפור שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב (W1; כ-0.1 מ' עובי). אל ראש הקיר ניגשות משני צדיו רצפות טיח אפור (לוקוסים 113, 114). על רצפה 113 נמצאו מעט כלי חרס שתוארכו לראשית התקופה העבאסית, בהם קערה (איור 4: 8). ייתכן וזהו חלק ממתקן הקשור במערכת הניקוז שנחשפה בחלקו הדרומי של הריבוע. אולי ניתן לקשור בין רצפות 106 ו-114, אולם בשל היקף החפירה המצומצם לא ניתן לאמת השערה זו.
שלב 3. מעל שרידי שלב 2 נחשפה רצפה שהושתתה על שכבת אבנים קטנות, חומר מליטה ושכבת טיח לבן, שממנה השתמר באתרו שבר אבן אחד (לוקוסים 101, 102). בתשתית הרצפה, בתוואי הזהה לתוואי צינור B, שולב צינור עשוי חוליות חרס (צינור C) המוליך אף הוא לבור. הממצא על הרצפה ובמילוי תחתיה כלל קערות (איור 4: 13–15) קדרה (איור 4: 16) וקנקן (איור 4: 17) שתוארכו לתקופה הפאטימית.