שטח החפירה נמצא בחורבות הכפר הערבי א-טירה, במדרון סלעי מצפון למושב ברקת. במפת סקר לוד זוהתה במקום ברכה מטויחת (סקר מפת לוד [80], אתר מס' 18) ואילו בחפירה נחשפה גת חצובה בסלע גיר שכללה משטח דריכה, בור שיקוע ובור איגום (איור 1).

ממשטח הדריכה (לוקוס 204) שרדה רק הדופן הצפונית שממנה הוליכה תעלה אל בור שיקוע ממזרח. בור השיקוע (לוקוס 207; 1×1×1 מ') טויח כולו בטיח אפור וממערב לו נמצא בור איגום (לוקוס 203; 2.30×2.34×2.20 מ') מטויח בשתי שכבות טיח, במצב השתמרות מצוין. בשכבת הטיח התחתונה מעורב טיח אפור עם גריסי פחם וחצץ דק גרגר (4 ס"מ עובי) והשכבה העליונה טויחה בטיח ורוד שהיה נפוץ מן התקופה הרומית המאוחרת עד ראשית התקופה הביזנטית. בפינה הדרומית-מזרחית של בור האיגום נחצבה מדרגה (1.07×0.56×0.75 מ') ובפינה הצפונית-מערבית נחצב בור שיקוע מעוגל (לוקוס 205; 0.55 מ' קוטר, 0.35 מ' עומק) מטויח בשכבת טיח עבה. על סמך מידות בור האיגום ניתן לומר כי הגת הכילה עד שמונה מ"ק ושימשה ככל הנראה, יותר ממשפחה אחת. בצדו המערבי של בור האיגום נבנה קיר (W1; כ-0.73 מ' גובה) כדי להשוות את המפלס של דופן זו לדופן המזרחית. הקיר בנוי אבני שדה מהוקצעות שלוכדו בחומר מליטה לבן.