בשטח H1 נחשפו שבעה קברי שוחה פשוטים וקבר בנוי אחד. תכולת הקברים לא נחפרה. בקברי השוחה נמצאו שרידים של לפחות שבעה פרטים; חמישה מהם זכרים בוגרים, אך גילם המדויק אינו ברור. הנקברים הונחו על גבם, בציר מזרח–מערב, ראשם בקצה המערבי של הקבר. ידיהם של שני פרטים הונחו לצד הגוף; אי אפשר היה לקבוע את תנוחת הידיים של שאר הפרטים. מאחר שלא נמצא ממצא נוסף מן הקברים, אין אפשרות לתארכם.

 
שטח H2 נפגע לפני תחילת החפירה ואי אפשר לקבוע כמה קברים היו בו. בשטח נאספו כלי חרס ממגוון תקופות, בהם קערה מעוטרת בפסים בצבע אדום מתקופת הב"מ 2 (איור 1:2); בילביל ממשפחת בסיס טבעת I מתקופת הב"מ 1–2 (איור 2:2); קובעת מן הטיפוס הצפוני מתקופת הברזל 2 (איור 3:2); קנקן עם כתף ישרה מן התקופה הפרסית (איור 4:2); שלוש פכיות כישור (איור 5:2–7), שאחת מהן (מס' 5) מחופה אדום, מן התקופה ההלניסטית; וקערה מטיפוס כפר חנניה 1B (איור 8:2), שזמנה למן שלהי המאה הא' או ראשית המאה הב' עד אמצע המאה הד' לסה"נ. כן נמצאו שני בקבוקים דמויי פמוט מזכוכית (איור 9:2, 10), השכיחים מאוד בקברים שזמנם בעיקר המאות הא'–הב' לסה"נ וכן המאה הג' לסה"נ. כמו כן נתגלו שברים של ארונות קבורה ושל מכסים מחרס (איור 3); אחד השברים מעוטר במשיחות בצבע אדום (איור 4). ארונות דומים נמצאו בבית הקברות הצפוני של עכו, שם תוארכו לתקופה הרומית (המאות הא'–הב' לסה"נ), ובעוצה, שם תוארכו למאות הב'–הג' לסה"נ.