הסקר נערך ברצועה צרה מאוד (כ-7.5 ק"מ אורך, כ-20 מ' רוחב), הנמשכת לאורך שביל החוצה את מישור ימין מצפון לדרום ולאורך כארבעה קילומטרים בתוואי היוצא ממרכז השביל לכיוון מערב וצפון-מערב (איור 1). בחלק הצפוני של רצועת הסקר המזרחית אותרו חמישה אתרים: שתי תפזורות של כלי צור ושברי כלי חרס (50×50 מ' כל אחת; איור 1: 2, 5); מבנה ולידו שני קברים ורוגם עם חרסים מן התקופה הכלקוליתית (40×40 מ'; איורים 1: 3; 2, 3); רוגם (20×20 מ; איור 1: 4); ושרידי קיר שדה ותפזורת חרסים שזמנם תקופת הברזל והתקופה הביזנטית (30×30 מ'; איורים 1: 1; 4). בשל שטח הסקר המוגבל לא ניתן ללמוד את דגמי היישוב באזור.

 

לאורך תוואי של כשישה קילומטרים אותרו תשעה קטעים (20–500 מ' אורך כל קטע, 2.6 מ' רוחב) מדרך הבנויה אבני גוויל עם שוליים מאבנים מסותתות; הקצה הצפוני של הדרך הרוס בשל מחצבה מודרנית. זוהי דרך ממשית – מעלה עקרבים, שנסללה בימי המנדט הבריטי (איור 5). אף שלאורך חלקים מן התוואי שלה הייתה הדרך עשויה עפר, היא נבנתה מאבן במקומות שבהם חצתה נחלים ושטחים חוליים (איורים 6, 7). לצד הדרך נמצאו שרידיה המתפוררים של אבן מיל עשויה קרטון (איורים 1: 6; 8).