נפתח ריבוע במקום שבו נתגלו כמה ראשי אבנים בתעלת בדיקה שנחפרה במחפרון. לאחר הסרת האספלט ושכבות המצע שמתחתיו, נחפרה שכבת מילוי עשויה עפר מהודק היטב. בתוך המילוי נחשפה שורה של סלעי בזלת גדולים מאוד, שהונחו בקשת הפונה לדרום-מזרח. בחפירה לעומק של 2.5 מ' מתחת לפני האספלט בחלקו המערבי של הריבוע וצמוד לפנים הקשת, התברר כי הנחת גושי הסלע נועדה לייצב את שכבת המילוי ולהקל על פילוס פני השטח המשתפלים מזרחה. לא נתגלו שרידים קדומים, אולי בשל עוביו הרב של המילוי שלא נחפר למלוא עומקו.

 

בתוך המילוי נמצאו שברי כלי חרס אחדים למן התקופה הרומית הקדומה ועד לתקופה המנדטורית, ושבר של זכוכית מודרנית. נראה שעפר המילוי, שהונח בעת הקמת מגרש החניה, הובא משדה המרוחק מתחומי העיר.