אותרו שישה אתרים:
1. נ"צ — רי"ח 175986/573609; רי"י 125986/073609. שומרה (5×5 מ').
2. נ"צ — רי"ח 175859/573361; רי"י 125859/073361. שני מבנים (חווה? 15×15 מ').
3. נ"צ — רי"ח 175567/573821; רי"י 125567/073821. מבנה (4×6 מ').
4. נ"צ — רי"ח 175542/573833; רי"י 125542/073833. מבנה (3×3 מ').
5. נ"צ — רי"ח 175526/573897; רי"י 125526/073897. מבנה (4×5 מ').
6. נ"צ — רי"ח 174987/574381; רי"י 124987/074381. תלוליות אבנים (קברי בדואים?), אתר חניה ותפזורת חרסים (30×30 מ').