גת (איורים 3, 4). בצפונו של שטח החפירה נחשפה גת פשוטה חצובה בסלע, שמרכיביה הם משטח דריכה מלבני (L200; מידות 2.08 × 2.30 מ') ובור איגום מלבני (L211; מידות 0.88 × 1.23 מ', 0.44 מ' עומק), המחוברים בתעלה (0.15 מ' אורך). חלקו התחתון של בור האיגום, לרבות הקרקעית, דופן ברובד של אבנים קטנות שלוכדו בטיט אפור. רצפת בור האיגום עשויה מטיט אפור מהודק שמעורבים בו שברי כלי חרס. מתחת לרצפת בור האיגום התגלו קערות (איור 1:5) וקנקנים (איור 2:5, 3), המתוארכים לתקופה הרומית (המאות הא'–הג' לסה"נ).

 
חציבה (איור 6). בדרומו של שטח החפירה נחשפה חציבה רדודה (L214), ששימושה אינו ברור.
 
קירות. התגלו חמישה קטעים של קירות תמך של מדרגות עיבוד (W15 ,W7 ,W5 ,W4 ,W2; איור 7). הקירות הושתתו על הסלע ונבנו מאבנים גדולות, מהוקצעות, וביניהן מילוי אדמה. כן התגלו שרידי קירות שהפרידו כנראה בין חלקות חקלאיות (W12–W8 ,W6; רוחב 5 מ'). הם הושתתו על הסלע ונבנו משני פנים של אבני שדה מהוקצעות וביניהן מילוי אדמה ואבנים קטנות. קירות אלה ממשיכים זה את זה ויוצרים יחד קיר אחד ארוך (230 מ') שמהלכו מתעגל.