לאחר הסרת פני השטח בכלי מכני נחשפה שכבת אדמה חרסיתית (L100) מעורבת בפסולת מודרנית ובשברי כלי עזה אפורים מהתקופה העות'מאנית. מתחתיה התגלתה תשתית רצפה (L104) עשויה אבני גיר קטנות מעורבות בחלוקי נחל, שנשתמרה רע. קטעי טיח אחדים מהרצפה השתמרו במזרח הריבוע. לאחר פירוק חלקי של תשתית הרצפה בצפון הריבוע נחשף רובד אדמת חרסית (L103) מעורבת בעצמות בעלי חיים, בקרמיקה ממלוכית ובפחם. לאחר הסרת שכבה זו נחשפה שכבת חמרה מעורבת באבנים קטנות ובמעט קרמיקה ממלוכית (L105). בצפון-מזרח הריבוע נחשפו אבן סף (L108) ומתחתיה קיר אבנים (L107 ;W300) בציר צפון–דרום ולו שני נדבכים: התחתון בנוי מאבני גוויל קטנות ובינוניות והעליון מאבנים גדולות וביניהן אבני גוויל קטנות. בצפון-מערב הריבוע (L102), במקום שבו הרצפה לא נשתמרה, נחשף רובד אדמת חרסית מעורבת בעצמות בעלי חיים, שאי אפשר לזהותן בשל השתמרותן הגרועה, קרמיקה מהתקופות הממלוכית והעות'מאנית ורעפים ומתכת מהתקופה המודרנית.מתחת לשכבה זו נחשפה שכבת חרסית נוספת (L106) מעורבת בפחם, בעצמות בעלי חיים, שאי אפשר לזהותן בשל השתמרותן הגרועה, ובקרמיקה ממלוכית ועות'מאנית.

החרסים מהתקופה הממלוכית כוללים: סיר בישול (איור 1:3), סירי בישול שלהם עיטור פלסטי (איור 2:3, 3), קנקנים פשוטים (איור 4:3, 5), פך מעוטר בחרותות ובדיקור (איור 6:3), פכים מעוטרים בציורים גיאומטריים (איור 7:3, 8) ושבר נר עשוי בדפוס שלו עיטור צמחי (איור 9:3). בשכבות מעורבות במילוי מודרני התגלתה קרמיקה עות'מאנית שכללה בעיקר שברי כלי עזה.
כן נמצאו שני שברי צמיד מזכוכית צבעונית, שבצדיו עיטור חוט מלופף, מהתקופה הממלוכית (איור 4).
 
בחפירה נחשפו שרידי מבנה מהתקופה הממלוכית שייעודו אינו ברור, ששימש אולי גם בתקופה העות'מאנית.