נפתח ריבוע חפירה אחד, ונתגלה מפלס חיים דל, הכולל מקבץ של אבני גוויל בינוניות וקטנות מגיר ומכורכר (L101; איורים 2, 3). חלק מהאבנים הוקצעו. סמוך למקבץ האבנים התגלו שברי כלי חרס אחדים, רובם לא אינדיקטיביים פרט לשפת קערה המתוארכת לתקופה הברונזה המאוחרת (איור 4). לראשונה בחפירה זו התגלה באתר ממצא מתקופת הברונזה המאוחרת.