ממערב למסילת הרכבת נחשפו קטעים של שתי אמות מים, שרידי צינור חרס וקברים רבים. בצפון השטח נחשפה אמת מים (כ-20 מ' אורך חשיפה), שנבנתה מאבני גיר וכורכר והוליכה לכיוון צפון-מערב. בדרום השטח נחשפה אמת מים נוספת (כ-5 מ' אורך חשיפה), שהוליכה לכיוון דרום-מערב. לצד שתי האמות נחשפו קברים שנבנו באבני גזית. כן נחשפו בשטח זה שתי חוליות של צינור חרס, שהושתת על אדמה כבושה ונתחם בין שני קירות שנבנו באבני גיר וכורכר. בשכבת האדמה העליונה בשטח התגלו קבורות של ארבעים נקברים ויותר, בודדים, זוגות, שלשות ורביעיות, שהונחו בקרקע ללא סימון או ציון כלשהו. נראה שקבורות אלה מתוארכות לתקופה העות'מאנית.

 
ממזרח למסילת הרכבת נחפר שטח נרחב, ובו תועדו קברים רבים מהתקופה הרומית. יצוינו שניים-עשר מוקדי קבורה עיקריים, המדגימים את מגוון הקברים שנחשפו בחפירה.
1. שלושה קברים שנבנו בכיוון כללי מזרח–מערב באבני גזית, ומעליהם הונחו גלי אבנים (איור 2). בקברים ובין אבני הגל התגלו פכיות חסרות צוואר, ששימשו כמנחות קבורה. בקרבת מקום נחשפו שני קברים נוספים, שנבנו בכיוון כללי צפון–דרום באבני גזית, וסמוך להם התגלו עצמות בעלי חיים.
2. מבנה קבורה מלבני המוקף בקיר מתעגל. הקבר נבנה מאבני גזית ופריטים אדריכליים בשימוש חוזר, ובהם מצבת קבורה מסלע כורכר ועליה תבליט מקדש שגגו גמלוני. מעל מבנה הקבורה נחשפו גלי אבן מעוגלים; בין האבנים התגלו עצמות בעלי חיים וכן כלי נשק, טבעות ברזל ושברי ארונות חרס.
3. קבר ארגז שנבנה באבני גזית, ובו התגלו שלושה נקברים זה על גבי זה. הנקברים התחתון והאמצעי זוהו כגברים בגילאים 20–40 שנים; לצדם התגלו כלי זכוכית מהמאה הא' לסה"נ. הנקבר העליון זוהה כאישה; ליד הגולגולת התגלה מטבע מראשית המאה הד' לסה"נ.
4. מבנה קבורה (מאוזולאום), שקירותיו הושתתו על שכבת חול. המבנה כולל חלל מרכזי וכוכי קבורה. כוכי הקבורה היו מלאים באדמת סחף כהה, ובה התגלו שברי טיח, פרסקאות ומעט עצמות שלא זוהו. בחלל המרכזי התגלו שני ארונות קבורה, ובהם נקברים שזוהו כגברים בגילאי 20–40 שנה.
5. קברי שוחה רבים, ארונות חרס מכוסים ברעפים וקבר יחיד שנבנה באבני גזית. לצד הקבר התגלה ריכוז של כלי זכוכית מהמאות הב'–הג' לסה"נ וסיר בישול ובתוכו עצמות אדם שרופות שכוסו בשברי קנקן (איור 3).
6. כמה גלי אבנים עגולים. בראש אחד הגלים נחשפה אבן רבועה שבחלקה העליון שקע מוחלק (לנסך?). מצפון לגל אבנים זה, בשולי גל אבנים אחר, התגלתה אבן רבועה נוספת (אולי מזבח?; איור 4).
7. ארון קבורה (איור 5), שמעל חלקו המזרחי התגלתה קערה הפוכה ובה עצמות יונק קטן, ככל הנראה ארנבת. לצד ארון הקבורה התגלה סיר בישול, ובו עצמות אדם שרופות.
8. קבר ארגז, שנבנה באבני גזית וכוסה בפריטים אדריכליים שעוטרו בטיח מכויר.
9. קבורה בקנקנים, ולצדם קברי שוחה שדופנו באבנים. על אחד הנקברים בקברי השוחה נתגלו שלושה בקבוקוני זכוכית המתוארכים למאות הב'–הג' לסה"נ. בקרבת מקום התגלו ארון חרס מכוסה ברעפים ומזבח אבן עגול.
10. גל אבנים גדול ובתוכו קבורת אדם שלצדו סיר בישול ובו אפר ושרידי חומר שרוף. במרכז הגל, מתחת לקבורה, נחשף פיר בנוי, כנראה של באר שנחפרה בשל מגבלות טכניות לעומק 2 מ' בלבד. לצד הבאר, מתחת לגל האבנים, נתגלה קבר נוסף, ובקרבתו התגלו בשכבת החול חרוזי פאיאנס וצמיד ממתכת.
11. קבר בנוי ומטויח. סמוך אליו נתגלה שבר מצבת קבורה משיש, שעליה נחקקה כתובת בלטינית, ובה מוזכר שם של חייל מהלגיון השביעי קלאודיה (Eck and Tepper 2005).
12. קבר אחים של 16 נקברים לפחות, שהונחו זה לצד זה ולעתים זה מעל זה, גם בהצלבה. על הנקבר העליון נתגלה מטמון של 44 מטבעות טטרדרכמא מכסף, שהמאוחר בהם מתוארך לימי שלטונו של הדריאנוס (שנת 118 לסה"נ).
 
בחפירות נחשף בית קברות נרחב, ובו עשרות קברים מהתקופה הרומית, ובהם קברים בנויים, קברי שוחה, מבני קבורה, קבורת קרמציה, קבורה בארונות חרס ובכלי חרס וכן קבר אחים. חלק מהקברים כוסו בגלי אבן. קברים רבים נחפרו לתוך שכבות קדומות מהתקופות ההלניסטית והפרסית. בחפירת הקברים התגלו מנחות קבורה, ובהן בעיקר פכיות קבורה ששוברו במכוון והונחו בקברים ובגלי האבנים שכיסו אותם. עוד התגלו מזבחות אבן ועצמות בעלי חיים, המלמדים שנערך במקום פולחן פגני. ניתוח ראשוני של מינם וגילם של הנקברים מלמד שבקברים מהתקופה הרומית נקברה אוכלוסייה הומוגנית של זכרים בגילאי 20–40 שנה. הנשים והפרטים הצעירים שנקברו באתר הם מעטים, וקבורותיהם שייכות לשלבים המאוחרים של בית הקברות במקום. על סמך הממצאים נראה כי בית הקברות בתקופה הרומית שימש ממחצית המאה הא' לסה"נ ועד ראשית המאה הד' לסה"נ. בתום השימוש בבית הקברות הוא כוסה באדמת סחף כהה, אולי כתוצאה מהצפות נחל נעמן. נראה כי באתר נקברו חיילים מהצבא הרומי לצד אוכלוסייה פגנית מהקולוניה קלאודיה פטולמאיס שנוסדה בעכו-פטולמאיס בידי וטרנים מהצבא הרומי בשנים 53–54 לסה"נ (טפר תש"ע).