ריבוע A (איור 1) נפתח בשטח שבו נחשפו עתיקות בבדיקה מקדימה אשר כוסו בשנים האחרונות בפסולת. בחלק הצפוני של הריבוע נחשפה שורת אבני גוויל במגוון גדלים, שכיוונה מזרח–מערב (איור 2).כן נחשף חלק מבור (איור 3), אולם לא ניתן היה לעמוד על מתארו המדויק בשל נזק רב שנגרם לו. הבור הכיל שברי כלי חרס, בעיקר קנקנים מצולעים (איור 4: 1) וכן כמה שברים של סירי בישול, שני נרות שמן (איור 4: 2, 3) וכלי זכוכית המתוארכים כולם לתקופה הביזנטית; נראה כי שימש בור אשפה.

ריבוע B צמוד לריבוע A מצפון. נמצאו שברי כלי חרס, בעיקר שברי גוף של קנקנים מצולעים ומעט שברי גוף של סירי בישול, המתוארכים לתקופה הביזנטית.
על פסגה של גבעת כורכר, כ-250 מ' מצפון לשטח החפירה, נמצא קנקן תמים (איור 4: 4) המתוארך לתקופה העות'מאנית.